Стабилен ръст на приходите от продадени застрахователни полици, както и на размера на изплатени обезщетения, но поредно забавяне на ръста на общата печалбата, отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) към 31 август 2022 г. на годишна база, в сравнение с осемте месеца на миналата година.

От публикуваните данни за осмия месец на годината става ясно още, че на върха и в двата сектора - Общо застраховане и Животозастраховане са настъпили промени.

На месечна база, спрямо юли 2022 г., обаче, ръстът и на трите показателя се ускорява - на приходите от продадени полици, на печалбата и на изплатените обезщетения.

Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети за август 2022 година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Нарасналата печалба на компаниите от Общото застраховане се дължи на увеличените по общата застраховка за моторни превозни средства ("Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите), което се дължи на нарасналите продажби както на нови автомобили, така и на втора употреба.

В крайна сметка финансовите резултати в сектора затвърждават тенденцията, че застрахователите в България се справят успешно с предизвикателствата пред икономиката и обществото, свързани с коронавируса и проблемите по цялата верига на доставките, и най-вече заради войната в Украйна от една страна и от друга - с ускоряващата се инфлация и забавянето на икономическия растеж.

Продадени полици и изплатени обезщетения

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 337 884 385 лева през август, спрямо 2 060 823 098 лева през юли на настоящата година или нарастване с 13.44%, на годишна база повишението е по-слабо - с 7.53% от 2 174 212 994 лева от продадени полици през август 2021 година.

В същото време изплатените обезщетения са нараснали до 938 661 853 лева спрямо 814 402 479 лева през юли 2022 г., което представлява повишение с 15.26 на сто, докато на годишна база нарастването е с 9.57% от 856631 873 лева през август 2021 година.

Печалбата

През осмия месец на 2022 година общата печалба на годишна база е спаднала с 12.32% до 217 203 хил. лева от 247 815 хил. лева през август 2021 година. На месечна база общата печалба на застрахователите в България е нараснала с 15.09 на сто от 188 785 хил. лева през юли 2022 година. Това се дължи най-вече на Общото застраховане, където 23-те компании отчитат печалба от 185741 хил. лева през август спрямо 158 117 хил. лева през юли 2022 година или ръст на месечната печалба със 17.47 процента.

Общо застраховане

До края на август 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 932 446 492 лева, спрямо 1 697 069 590 лева към 31 юли 2022 година, което представлява месечно нарастване с 13.87%. На годишна база, обаче, повишението е по-слабо, с 8.76 на сто от 1 776 807 727 лева през август 2021 година.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (68.7% или 1 095 186 142 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (798 562 137 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (547 443 071 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (11.8% или 209 101 882 лева), "Злополука и заболяване" (5.6% или 108 846 лева), "Помощ при пътуване" (4.7% или 91 765 200 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (4.1% или 79 934 720 лева), "Обща Гражданска отговорност" (1.8% или 34 264 349 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.3 на сто или 42 396 816 лева.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е спаднала до 185 741 хил. лева от 194 467 хил. лева преди година, като представлява понижава с 4.49% или с 8 726 хил. лева, докато на месечна база печалбата нараства от 158 117 хил. лв. през юли 2022 г. или ръст от 17.47 на сто.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

Разместване на първите три места в класацията на годишна база спрямо август 2021 година.

 1. ЗД "Евроинс" АД излиза на първо място с 14.6% пазарен дял, 281 866 804 лева брутен премиен приход, след като преди година беше на трето място;
 2. ЗК Лев Инс - 13.6% пазарен дял и 263 294 781 лева премиен приход (загуби лидерското първо място от август на 2021 година);
 1. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 12.1% пазарен дял и 232 969 555 лева премиен приход (спада с едно място спрямо август миналата година);
 2. ДЗИ - Общо застраховане - 10,4% и 201 619 638 лева (спада с едно място);
 3. ЗАД Армеец - 7,9% и 152 005 283 лева;
 4. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.9% и 134 060 552 лева;
 5. "Дженерали застраховане" АД - 6. 8% и 131 150 800 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо август 2021 година;
 6. ЗД "Бул Инс" АД - 6.6% и 128 142 234 лева (изкачва се с едно място);
 7. ЗАД Алианц България - 6.1% и 118 342 712 лева (изкачва се с едно място);
 8. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 6.0% и 115 757 156 лева (спада с три места спрямо 31 юли 2021 година);
 9. ЗК "УНИКА" АД - 3.1% и 59 650 299 лева;
 10. "Групама застраховане" ЕАД - 1.4% и 27 449 281 лева;
 11. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.1% и 21 064 690 лева;
 12. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 0.9% и 17 461 659 лева;
 13. "ЗК България Иншурънс" АД - 0.7% и 13 075 301 лева (изкачва се с едно място)

Останалите 8 компании имат общо 1.7% пазарен дял по премиен приход.

Към 31 август на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 765 604 783 лева, спрямо 710 109 220 лева година по-рано през август 2021 година, което представлява нарастване със 7.81%. На месечна база, спрямо юли 2022 година, увеличението на изплатените обезщетения е с 15.28 на сто от 664 102 008 лева.

Най-голям пазарен дял от 84.7% заемат застраховки на МПС или общо 648 803 713 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (427 360 583 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (221 443 130 лева), следвани от "Злополука и заболяване" (5.8% и 44 629 818 лева), застраховка "Пожар и природни бедствия и товари по време на превоз" (4.6% и 35 874 151 лева), "Помощ при пътуване" (2.9% и 22 180 871 лева), "Обща Гражданска отговорност" (0.8% и 6 069 905 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.6% и 4 744 652 лева), "Товари по време на превоз" (0.3% и 2 519 774 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.1% пазарен дял и 1 318 825 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

И в тази група има смяна на първите три места:

 1. ЗД Евроинс - 14.6% пазарен дял и 281 866 804 лева (изкачва се на върха, след като беше на трето място през август 2021 година);
 2. ЗК Лев Инс - 13.6% пазарен дял и 263 294 781 лева изплатени обезщетения (губи лидерската си позиция);
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 12.1% и 232 969 555 лева (спада с едно място надолу);
 4. ДЗИ - Общо застраховане - 10.4% и 201 619 638 лева;
 5. ЗАД Армеец - 7.9% и 152 005 283 лева;
 6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.9% и 134 060 552 лева;
 7. Дженерали застраховане - 6.8% и 131 150 лева (изкачва се с едно място);
 8. ЗД Бул Инс - 6.6% и 128 142 234 лева (изкачва се с едно място);
 9. ЗАД Алианц България - 6.1% и 118 342 712 лева (изкачва се с едно място);
 10. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.0% и 115 757 156 лева (спада с три места);
 11. ЗК УНИКА АД - 3.1% и 59 650 299 лева;
 12. Групама застраховане ЕАД - 1.4% и 27 449 281 лева;
 13. ЗАД Асет Иншурънс АД - 1.1% и 21 064 690 лева;
 14. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 0.9% и 17 461 659 лева;
 15. "ЗК България Иншурънс" АД - 0.7% и 13 075 301 лева (изкачва се с едно място).

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.7% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

Към 31 август на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 405 437 893 лева в сравнение с 397 405 267 лева през август 2021 година или с 2.02% повече. На месечна база нарастването е с 11.46% от 363 753 508 лева, сочат обобщените данни на КФН.

Печалбата, обаче, на годишна база при Животозастраховането спада с 41.3% от 53 348 хил. лева към 31 август 2021 година до 31 462 хил. лева през август 2022 година, докато на месечна база печалбата нараства с 2.59% от 30 668 хил. лева.

Според обобщените данни на КФН, най-голям е делът на застраховка "Живот и рента" с 38.7% и 157 061 374 лева, следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (33.3% и 134 940 356 лева), "Заболяване" (17.7% и 71 724 309 лева); Допълнителна застраховка (6.4% и 26 137 082 лева); "Злополука" (2.9% и 11 611 647 лева); Женитба и детска застраховка (1.0% и 3 963 124 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

И в тази класация има размяна на лидерските позиции.

 1. ДЗИ-Животозастраховане - 28.6% пазарен дял и 115 905 386 лева привлечен премиен приход (връща си лидерската позиция, след като заемаше второ място през август 2021 г.);
 2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 25.7% и 104 138 641 лева (изкачва се с едно място);
 3. ЗАД Алианц България живот - 20.7% и 84 018 704 лева (спада с две места);
 4. ЗК УНИКА Живот - 12.0% и 48 579 408 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 5.8% и 23 612 113 лева;
 6. Групама животозастраховане ЕАД - 3.5% и 14 069 547 лева;
 7. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.4% и 5 602 563 лева;
 8. Животозастрахователен институт АД - 1.1% и 4 552 341 лева;
 9. ЖЗК Съгласие АД - 0.7% и 3 018 590 лева;
 10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.5% и 1 940 597 лева.

Към 31 август на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 137 057 070 лева, като нарастват с 18.11% на годишна база от 146 522 653 лева, към 31 август 2021 година. На месечна база повишението е с 15.14% от 150 300 471 лева към 31 юли на настоящата година.

Най-голям дял от 61.2% и 105 841 365 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Заболяване" (17.7% и 30 585 122 лева), "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (13.4% и 23 207 447 лева), "Женитба и детска застраховка" (2.9% и 5 090 122 лева), "Злополука" (2.4% и 4 148 868 лева) и Допълнителна застраховка (2.4% и 4 184 146 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

 1. ЗАД Алианц България живот - 27.7% пазарен дял и 47 884 620 лева изплатени обезщетения, като запазва лидерската си позиция от 31 август 2021 година);
 2. ДЗИ-Животозастраховане - 24.1% и 41 786 082 лева;
 3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 20.9% и 36 225 751 лева;
 4. ЗК УНИКА Живот - 11.0% и 19 064 514 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.5% и 11 266 585 лева;
 6. "Групама животозастраховане" ЕАД - 4.5% и 7 803 459 лева;
 7. "Животозастрахователен институт" АД - 2.5% и 4 400 338 лева;
 8. ЖЗК "Съгласие" АД - 1.6% и 2 791 020 лева;
 9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД - 0.7% и 1 290 211 лева;
 10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.3% и 544 491 лева.