Регистрираните в България над 300 застрахователни брокерски дружества отчитат една добра половин година. През първото полугодие на 2022 година те са продали в полза на работещите на българския пазар 23 компании в Общото застраховане и 10 в Животозастраховането, както и в полза на застрахователи със седалища в друга държава, полици за общ премиен приход в размер на 1 032 839 лева, което представлява нарастване с 12.06% спрямо същия период на миналата 2021 година, когато са отчетени 921 623 лева. Това показват обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) от предадените отчети на 328 брокерски дружества от общо регистрираните 333 към 30.06.2022 година.

За сравнение с първото полугодие на миналата година регистрираните застрахователни брокери са били с един повече или общо 334, от които в КФН преди година са представили свои отчети 326 дружества.

И тъй като все още не са обявени обобщените данни за първото полугодие на 2022 година общо за целия застрахователен пазар, вкл. и на застрахователните компании, не може да се определи с точност какъв е пазарният дял на продадените полици от регистрираните застрахователни брокери, но на сравнима база от 2021 година спрямо 2020 година този дял представлява 54.12 на сто, а останалите 45.88% са на 33-те застрахователни компании в България от Общото и Животозастраховането.

Продадените полици и получените комисиони

От общата сума 896 861 103 лева премиен приход е в полза на застрахователи със седалище в България (+8.09.% спрямо края на юни 2021 година, когато са отчетени 829 703 163 лева). Значително по-малка е сумата от премиен приход в полза на застрахователи със седалище в чужбина - 135 978 223 лева, която е с 47.92% повече в сравнение с първото тримесечие на 2021 година, когато са отчетени 44 057 559 лева.

При това положение е логично и приходите на брокерите от комисиони да са по-големи. Според данните на КФН застрахователите са получи за първото полугодие на настоящата година 168 825 876 лева комисиони, спрямо 149 175 829 лева през същия период на миналата година или ръст от 13.17 на сто.

От продадените полици за компаниите на българския пазара от Общото застраховане брокерите са получили 157 717 433 лева комисиони, а от Животозастраховането са получили 11 108 443 лева или общо 168 825 876 лева комисини.

От Общото застраховане

са продадени 18 вида полици за застрахователи, действащи на българския пазар на обща стойност 820 773 306 лева. От тях най-голям е делът на Гражданската отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (47.19% и 387 358 116 лева), следвана от Автокаското - застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови (32.48% и 266 612 310 лева) или за двете общо, както се и предлагат, пазарният дял е 80.38% и общо 653 970 426 лева.

Третото място заема застраховката Пожар и природни бедствия (10.28% пазарен дял и 84 355 071 лева), следвана от застраховката Заболяване (2.88% и 23 659 590 лева). Челната петица се допълва от Общата Гражданска отговорност (1.52% и 12 469 044 лева).

Над процент пазарен дял имат Гаранциите (1.41% и 11 552 504 лева) и застраховката Злополука (1.30% и 10 646 737 лева).

От Животозастраховането

Са продадени 7 вида полици за застрахователи, действащи на българския пазар, на обща стойност 69 400 240 лева. От тях най-голям е делът на застраховка "Заболяване" (47.81% и 33 182 181 лева), следван от застраховката "Живот" и рента (31.99% и 22 202 078 лева). Челната тройка се допълва от Допълнителна застраховка (10.54% и 7 312 489 лева).

Четвърта е застраховката "Живот", свързан с инвестиционен фонд (5.30% и 3 679 303 лева), а пета - Застраховка "Злополука" (3.58% и 2 486 344 лева).

Топ 15 на застрахователните брокери по премиен приход и пазарен дял

Класацията е на дружествата по премиен приход и пазарен дял само за продадени полици на работещите на българския пазар 33 застрахователни компании. Първите три дружества запазват лидерската си позиция, но има сериозни размествания след челната тройка. За отбелязване е, че две брокерски фирми попадат за пръв път в Топ 15, след като в миналогодишната класация са били извън 100-те.

 1. "ЕС ДИ АЙ ГРУП" ООД - 72 972 469 лева премиен приход и 8,20% пазарен дял, запазва лидерската си позиция от 2021 година, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (61 346 094 лева);
 2. "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД - 67 974 963 лева премиен приход и 7,64% пазарен дял, запазва второто си място от предишната класация, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (37 581 736 лева);
 3. "МАРШ" ЕООД - 51 534 597 лева премиен приход и 5,79% пазарен дял, запазва третото си място от миналогодишното подреждане, с най-голям обем на застраховката "Пожар и природни бедствия" (20 969 359 лева);
 4. "БРОКЕР ИНС" ООД - 38 509 275 лева премиен приход и 4,33% пазарен дял, изкачва се с две места нагоре от 6-то място през 2021 година, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (12 608 452 лева);
 5. "ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР" ООД - 29 649 358 лева премиен приход и 3,33% пазарен дял, спада с едно място надолу от миналогодишната класация, когато заемаше 4-то място, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (17 907 645 лева);
 6. "УНИКРЕДИТ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД - 27 929 601 лева премиен приход и 3,14% пазарен дял, изкачва се с едно място нагоре от заеманото 7-мо място през 2021 г., с най-голям обем на Автокаско - Застраховка на сухопътни преводни средства, без релсови превозни средства (19 343 857 лева);
 7. "МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД - 27 750 277 лева премиен приход и 3,12% пазарен дял, изкачва се с едно място нагоре от заеманото 8-мо място през 2021 г., изкачва се с едва позиция нагоре от 6-то място през 2021 г., с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (19 951 774 лева);
 8. "АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД - 27 096 236 лева премиен приход и 3,04% пазарен дял, пада с три места надолу от миналогодишната класация, когато беше на 5-то място, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (18 660 490 лева);
 9. "ЮНАЙТЕД БРОКЕР" ООД - 23 748 128 лева премиен приход и 2,67% пазарен дял, изкачва се с една позиция спрямо миналогодишното подреждане, когато заемаше 10-то място, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (16 218 189 лева);
 10. "САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС" ЕООД - 20 616 332 лева премиен приход и 2,32% пазарен дял, за пръв път влиза в Топ 15, следна като в предишната класация е извън 100-те, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (14 456 858 лева);
 11. "ЕЙ АР ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 19 392 741 лева премиен приход и 2,18% пазарен дял, изкачва се с две места нагоре от 9-то място през 2021 г., с най-голям обем на застраховката "Заболяване" (3 666 261 лева);
 12. "КАРОЛ СТАНДАРТ" ЕООД - 16 009 092 лева премиен приход и 1,80% пазарен дял , с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (9 513 954 лева);
 13. "ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР КЛУБ" ООД - 15 311 519 лева премиен приход и 1,72% пазарен дял, за пръв път влиза в Топ 15, следна като в предишната класация е извън 100-те, с най-голям обем на застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (9 950 830 лева);
 14. "ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ" ЕООД - 14 136 584 лева премиен приход и 1,59% пазарен дял, запазва миналогодишната си позиция в класацията, с най-голям обем на Автокаско - Застраховка на сухопътни преводни средства, без релсови превозни средства (12 226 257 лева);
 15. "ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР" ЕООД - 13 367 814 лева премиен приход и 1,50% пазарен дял, запазва миналогодишната си позиция в подреждането, с най-голям обем на Автокаско - Застраховка на сухопътни преводни средства, без релсови превозни средства (11 130 006 лева).

15-те брокерски фирми са привлекли 465 998 986 лева премиен приход, което съставлява 52.37% от общия размер на премийния приход от 890 173 546 лева на всички брокери. Попадналите в тази класация брокери са привлекли значително повече премиен приход спрямо същия период на 2021 година, което представлява нарастване с 8.11% спрямо 431 023 867 лева през второто полугодие на миналата година, като запазват общия се пазарен дял от 52.38%.

3e-news.net