Ускоряване на печалбата, стабилно нарастване на приходите от продадени застрахователни полици и умерено повишение на размера на изплатените обезщетения отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) за първите пет месеца на 2022 г. Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети до 31 май на настоящата година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Месечна равносметка

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 1 433 782 426 лева до 31 май на настоящата година, което представлява нарастване с 24.44% или с 281 603 135 лева повече спрямо април 2022 година. В същото време изплатените обезщетения са нараснали с 23.31% от 451 279 279 лева към 30 април 2022 година до 556 479 938 лева или със 105 200 125 лева повече през януари-май 2022 година.

На месена база, спрямо април 2021 година, печалбата нараства с 42.77% до 124.006 млн. лева към 31 май от 86.903 млн. лева към 30 април на настоящата 2022 година.

Това затвърждава оценката на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), че застрахователният пазар в България продължава устойчиво да расте през първите пет месеца на 2022 г., както и през втората половина на миналата 2021 година, въпреки икономическите сътресения през които преминава страната, предизвикани най-вече от външни фактори.

Годишно сравнение

Премийният приход нараства със 7.63% от 1 332 136 040 лева през май 2021 г. до 1 433 782 426 лева до 31 май 2022 година. Малко по-слаб е ръстът на изплатените обезщетение (+6.87%) - от 520 707 205 лева в края на май 2021 година до 556 479 938 лева за януари-май 2022 година. На годишна база, обаче, печалбата се свива (-2.35%) от 127.003 млн. лева към 31 май 2021 година до 124.006 млн. лева за януари-май 2022 година.

Общо застраховане

През първите пет месеца на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 167 206 909 лева, спрямо 1 088 019 666 лева към 31 май 2021 година, което представлява нарастване със 7.28%.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (70.3% или 820 565 568 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (495 918 439 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (324 647 129 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (13.3% или 155 726 лева), "Злополука и заболяване" (6.3% или 72 338 598 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (4.2% или 48 507 369 лева), "Помощ при пътуване" (2.1% или 24 915 493 лева), "Обща Гражданска отговорност" (1.9% или 21 702 369 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2 на сто или 21 820 215 лева.

Печалбата на 23-те компании от Общото застраховане е нараснала незначително с 0.77% на годишна база от 120.811 млн. лева през януари-май 2021 година до 121.746 млн. лева към 31 май 2022 година. На месечна база, обаче, разликата е значително по-голяма - повишение с 42.48% от 85.446 млн. лева към 30 април 2022 година.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

Вторият и третият в класацията сменят местата си.

1. ЗК Лев Инс - 14.6% пазарен дял и 170 115 828 лева премиен приход (запазва лидерското си място от април);

2. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 12.5% и 145 581 648 лева (заемаше 3-то място в априлската класация);

3. ЗД Евроинс - 12.1% пазарен дял и 141 180 795 лева (заемаше второ място в предишната класация);

4. ДЗИ - Общо застраховане - 10.2% и 119 172 404 лева;

5. ЗАД Армеец - 7.8% и 90 894 331 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 7.0% и 81 665 042 лева (заемаше 7 място в предишната красация);

7. Дженерали застраховане - 6.8% и 79 363 095 лева (изкачи се с едно място нагоре спрямо 30 април 2022 г.);

8. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.7% и 78 540 504 лева (заемаше 6 място в предишната класация);

9. ЗД Бул Инс - 6.4% и 74 595 579 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо последното тримесечие на 2021 година;

10. ЗАД Алианц България - 6.3% и 73 373 138 лева;

11. ЗК "УНИКА" АД - 3.7% и 43 587 388 лева;

12. "Групама застраховане" ЕАД - 1.4% и 15 850 478 лева;

13. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 1.1% и 13 163 005 лева;

14. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.1% и 1у 372 038 лева;

15. "ЗК България Иншурънс" АД - 0.8% и 9 207 992 лева.

Останалите 8 компании имат общо 2.51% пазарен дял и 20 048 860 лева премиен приход.

Към края на май 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 446 395 720 лева, спрямо 430 789 919 лева година по-рано по същото време, което представлява нарастване с 3.62%. На месечна база повишението е по-съществено, с 23.73% от 360 779 519 лева към 30 април тази година.

Най-голям пазарен дял от 86.6% заемат застраховки на МПС или общо 386 537 523 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (253 799 266 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (132 738 257 лева), следвани от "Злополука и заболяване" (5.9% и 26 422 982 лева), застраховка "Пожар и природни бедствия" (4.4% и 18 107 882 лева), "Помощ при пътуване" (1.1% и 4 787 494 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.8% и 3 667 230 лева) "Обща Гражданска отговорност" (0.8% и 3 406 210 лева), "Товари по време на превоз" (0.2% и 1 024 158 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.2% пазарен дял и общо 1 092 976 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗК Лев Инс - 16.0% пазарен дял и 71 480 614 лева изплатени обезщетения (запазва лидерското си място от априлската класация);

2. ЗД Евроинс - 12.9% пазарен дял и 57 708 745 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11.0% и 48 953 768 лева;

4. ЗД Бул Инс - 9.2% и 41 040 224 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане - 9.0% и 40 355 98с лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 8.3% и 37 234 481 лева;

7. ЗАД Армеец - 7.4% и 33 198 994 лева;

8. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.7% и 30 006 982 лева;

9. Дженерали застраховане - 6.5% и 29 147 457 лева;

10. ЗАД Алианц България - 6.3% и 28 120 926 лева;

11. ЗК УНИКА АД - 1.6% и 7 277 209 лева;

12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 1.1% и 5 120 510 лева;

13. Групама застраховане ЕАД - 0.8% и 3 626 885 лева (изкачва се с едно място нагоре);

14. ЗАД Асет Иншурънс АД - 0.8% и 3 571 750 лева;

15. ЗК България Иншурънс АД - 0.7% и 2 923 984 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.4% пазарен дял и общо 6 627 203 лева изплатени обезщетения.

Животозастраховане

През първите пет месеца на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 266 574 350 лева в сравнение със 224 577 060 лева през същия период на миналата година или с 9.20% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 38.1% и 101 437 431 лева са за застраховка "Живот и рента", следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (32.7% и 87 288 027 лева), "Заболяване" (18.8% и 50 023 051 лева); Допълнителна застраховка (6.4% и 17 033 772 лева); "Злополука" (3.1% и 8 303 180 лева); Женитба и детска застраховка (0.9% и 2 488 888 лева).

За периода януари-май 2022 година животозастрахователите отчитат обща печалба от 2.260 млн. лева, която е почти три пъти по-малка от 6.192 мл лева през първите пет месеца на 2021 година или спад със 173.98%. На месечна база, обаче, спрямо предходния април, печалбата нараства с 55.11% от 1.457 млн. лева към 30 април на настоящата година.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход

1. ДЗИ-Животозастраховане - 29.2% и 77 671 123 лева привлечен премиен приход (запазвайки лидерската си позиция от началото на настоящата година, след като в края на 2021 година беше на 2-ро място);

2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 25.5% и 44 783 086 лева премиен приход;

3. ЗАД Алианц България живот - 21.5% и 57 237 151 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 11.9% и 31 683 542 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 4.5% и 12 036 503 лева;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 3.3% и 8 673 596 лева;

7. Животозастрахователен институт АД - 1.5% и 4 000 824 лева;

8. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.3% и 3 442 068 лева;

9. ЖЗК Съгласие АД - 0.7% и 1 955 837 лева;

10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.5% и 1 445 961 лева.

Към 31 май на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 110 084 218 лева, като нарастват с 22.43% от 89 917 286 лева преди година за същия период. На месечна база, спрямо април 2022 година изплатените обезщетения нарастват с 21.64% от 90 500 294 лева.

Най-голям дял от 38.1% и 101 437 431 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (32.7% и 87 288 027 лева), "Заболяване" (18.8% и 50 023 051 лева), Допълнителна застраховка (6.4% и 17 033 772 лева), "Злополука" (3.1% и 8 303 180 лева) и "Женитба и детска застраховка" (0.9% и 2 488 888 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот - 28.9% пазарен дял и 31 802 981 лева изплатени обезщетения (за запазва лидерското си място заето от началото на годината);

2. ДЗИ-Животозастраховане - 22.8% пазарен дял и 25 046 533 лева изплатени обезщетения;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 21.1% и 23 221 961 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 10.9% и 11 953 230 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.0% и 6 574 490 лева;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 4.6% и 5 106 237 лева;

7. Животозастрахователен институт АД - 2.9% и 3 186 790 лева;

8. ЖЗК "Съгласие" АД - 1.7% и 1 905 160 лева;

9. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 0.8% и 918 563 лева;

10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.3% и 368 271 лева.

Като цяло и към края на май се запазва пазарната тенденция Животозастраховането да изпреварва Общото застраховане, но при забавен ръст на печалбата, която на годишна база дори е отрицателна (загуба). Докато при продадените полици и при изплатените обезщетения показателите са по-високи като процент от тези на Общото застраховане.