Умерен ръст на приходите от продадени застрахователни полици, както и на размера на изплатени обезщетения, но забавяне на нарастването на печалбата при общото застраховане и трикратен ръст при животозастраховането отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) към 30 юни 2022 г. на годишна база, в сравнение с първото полугодие на миналата година. Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети за второто тримесечие на 2022 година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Нарасналата печалба на компаниите от Животозастраховането се дължи на повишение интерес към здравните застраховки.

Това следва да бъде оценено като особено добър резултат с оглед на сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото - политическа нестабилност, икономически трудности и инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна, обобщават от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), които правят преглед на обобщените данни на КФН, публикуван на сайта на браншовата организация.

Продадени полици и изплатени обезщетения

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 1 795 326 369 лева през първото полугодие на настоящата година, спрямо 1 634 633 973 лева до 30 юни 2021 година, което представлява ръст от 9.83 на сто на годишна база. В същото време изплатените обезщетения са нараснали до 696 776 859 лева спрямо 637 471 288 лева преди година по същото време, което представлява повишение с 9.30% спрямо 30 юни 2021 година. Това даде основание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) да обобщи, че въпреки наслагващите се трудности секторът остава устойчив и продължава да изпълнява ролята си за защита на собствеността и живота на гражданите и бизнеса.

Печалбата

През първото полугодие на 2022 година печалбата на годишна база е нараснала с 9 959 хил. лева от 139 356 хил. лева през миналата година до 149 316 хил. лева през настоящата или повищшаване със 7.15 на сто. Това се дължи най-вече Животозастраховането, което отчита ръст на печалбата с 332.63 на сто - от 7 256 хил. лева през януари-юни 2021 г. до 23 410 хил. лева през първото полугодие на настоящата година. В същото време Общото застраховане отчита спад на печалбата с 4.69 на сто от 132 100 хил. лева през миналата година до 125 905 хил. лева през настоящата година.

Общо застраховане

През първите шест месеца на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 475 998 023 лева, спрямо 1 338 353 825 лева към 30 юни 2021 година, което представлява нарастване с 10.28%.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (68.2% или 1 007 192 782 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (601 971 964 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (405 220 818 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (12.6% или 172 478 307 лева), "Помощ при пътуване" (5.6% или 83 165 519 лева), "Злополука и заболяване" (5.6% или 83 119 854 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (4.0% или 53 465 401 лева), "Обща Гражданска отговорност" (1.8% или 26 502 128 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.0 на сто или 28 987 795 лева.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е спаднала до 125 905 хил. лева от 132 100 хил. лева преди година, като се понижава с 4.69% или с 6 195 хил. лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

Разместване на първите три места в класацията спрямо първото тримесечие на 2022 година.

1. ЗД Евроинс - 15,42% пазарен дял и 227 658 283 лева премиен приход (завърна се на лидерското първо място, след като в първото тримесечие беше на 3-та позиция)

2. ЗК Лев Инс - 13,96% пазарен дял и 206 008 457 лева премиен приход (слезе от върха, който покори през първото тримесечие);

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 12.55% пазарен дял и 89 111 758 лева премиен приход (спада с едно място от предишното първо тримесечие);

4. ДЗИ - Общо застраховане - 10,05% и 148 408 718 лева;

5. ЗАД Армеец - 7,64% и 112 803 076 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.62% и 97 757 664 лева;

7. Дженерали застраховане - 6.53% и 96 393 435 лева (изкачва се с две места спрямо 31 март 2022 година);

8. ЗД Бул Инс - 6.28% и 92 638 499 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо последното тримесечие на 2021 година;

9. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.14% и 90 558 923 лева (спада с две места);

10. ЗАД Алианц България - 6.08% и 89 669 647 лева;

11. ЗК "УНИКА" АД - 3.37% и 49 803 634 лева;

12. "Групама застраховане" ЕАД - 1.33% и 19 693 466 лева (изкачва се с едно място нагоре);

13. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.06% и 15 662 718 лева;

14. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 0.98% и 14 452 038 лева (спада с две места);

15. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД - 0.74% и 10 945 914 лева (изкачва се с едно място).

Останалите 8 компании имат общо 1.82% пазарен дял по премиен приход.

Към края на първото полугодие на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 565 670 748 лева, спрямо 525 609 599 лева година по-рано през второто тримесечие на 2021 година, което представлява нарастване със 7.62%.

Най-голям пазарен дял от 84.1% заемат застраховки на МПС или общо 475 723 569 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (312 574 977 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (163 148 592 лева), следвани от "Злополука и заболяване" (5.7% и 32 191 237 лева), застраховка "Пожар и природни бедствия" (4.7% и 25 045 649 лева), "Помощ при пътуване" (3.27% и 20 770 101 лева), "Обща Гражданска отговорност" (0.7% и 4 084 096 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.7% и 3 852 236 лева), "Товари по време на превоз" (0.2% и 1 358 433 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.1% пазарен дял и 1 158 684 лева.

За отбелязване е, че общо премийният приход по бизнес линията "Пожар и природни бедствия" остава на нива от предходната година, с лек минимален ръст от 0,7 на сто на годишна база към месец юни, посочват от АБЗ. Според браншовата асоциация, в тази бизнес линия по застраховка "Индустриален пожар" се регистрира спад в премийния приход от минус 3.7 на сто спрямо същия период на 2021 г. По застраховка "Пожар и други опасности" премийният приход възлиза на 56 млн. лв. с ръст от 8.6 на сто на годишна база. По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" от 23.5 на сто.

От АБЗ подчертават, че земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като все пак се отчита повишение на годишна база от 19.6 на сто до 14 млн. лв. Същевременно нарастването на сумите по изплатените обезщетение на земеделските производители само за една година е със забележителните 164 на сто, на база на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

И тук има смяна на върха - първия и втория си размениха местата.

1. ЗД Евроинс - 15.32% пазарен дял и 86 663 094 лева (връща лидерското си място, което заемаше към 31 декември 2021 година);

2. ЗК Лев Инс - 15.03% пазарен дял и 85 034 199 лева изплатени обезщетения (отстъпва първото място от първото тримесечие);

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 10.61% и 60 031 887 лева;

4. ЗД Бул Инс - 9.00% и 50 903 613 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане - 8.78% и 49 659 260 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 8.26% и 46 746 770 лева;

7. ЗАД Армеец - 7.17% и 40 541 271 лева;

8. Дженерали застраховане - 6.56% и 37 106 362 лева (изкачва се две места нагоре);

9. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.52% и 36 908 400 лева (отстъпва с едно място);

10. ЗАД Алианц България - 6.18% и 34 975 888 лева (спада с едно място);

11. ЗК УНИКА АД - 1.52% и 8 608 817 лева;

12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 1.17% и 6 637 940 лева;

13. Групама застраховане ЕАД - 0.79% и 4 441 239 лева (изкачва се с едно място нагоре);

14. ЗАД Асет Иншурънс АД - 0.78% и 4 436 513 лева (спада с едно място);

15. ЗК България Иншурънс АД - 0.71% и 4 003 964 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.59% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

През първото полугодие на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 319 328 346 лева в сравнение с 296 310 148 лева през януари-юни 2021 година или със 7.77% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 37.6% и 120 093 999 лева са за застраховка "Живот и рента", следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (34.4% и 109 915 314 лева), "Заболяване" (18.1% и 57 793 525 лева); Допълнителна застраховка (6.0% и 19 240 640 лева); "Злополука" (2.9% и 9 308 343 лева); Женитба и детска застраховка (0.9% и 2 976 525 лева).

Според АБЗ, през първото полугодие се запазва тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки, като премийният приход общо за пазара към юни възлиза на близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19.6 на сто. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв., с 23 на сто повече в сравнение със същия период на 2021 г.

За първото полугодие на 2022 година животозастрахователите отчитат драстичен ръст от 332.63% на печалбата - от 7 254 хил. лева през януари-юни 2021 година до 23 410 хил. лева първото полугодие на 2022 година.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ДЗИ-Животозастраховане - 29.0% паззарен дял и 92 528 373 лева привлечен премиен приход;

2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 26.0% и 83 028 211 лева;

3. ЗАД Алианц България живот - 21.3% и 67 873 042 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 11.8% и 37 567 771 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 4.9% и 15 641 8615 лева;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 3.3% и 10 442 108 лева;

7. Животозастрахователен институт АД - 1.3% и 4 225 267 лева;

8. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.3% и 3 994 372 лева;

9. ЖЗК Съгласие АД - 0.7% и 2 338 968 лева;

10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.5% и 1 688 373 лева.

Към 30 юни на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 131 106 111 лева, като нарастват със 17.20% от 296 310 148 лева, спрямо 30 юни на 2021 година. Най-голям дял от 60.8% и 79 720 046 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Заболяване" (17.2% и 22 593 818 лева), "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (14.2% и 18 570 548 лева), "Женитба и детска застраховка" (2.9% и 3 847 336 лева), Допълнителна застраховка (2.5% и 3 281 208 лева) и "Злополука" (2.4% и 3 093 154 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот - 28.0% пазарен дял и 36 698 368 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане - 23.4% и 30 735 338 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 21.1% и 27 656 255 лева;

4. ЗК УНИКА Живот - 10.3% и 14 237 422 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.4% и 8 441 532 лева;

6. "Групама животозастраховане" ЕАД - 4.6% и 5 989 469 лева;

7. "Животозастрахователен институт" АД - 2.8% и 3 716 030 лева;

8. ЖЗК "Съгласие" АД - 1.7% и 2 202 759 лева;

9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД - 0.8% и 988 956 лева;

10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.3% и 439 980 лева.