Независимо от COVID-19, 2020 година е рекордна за слънчевата енергетика. Инсталираният капацитет в света е нараснал със 138,2 ГВт, което е ръст с 18 % спрямо година по-рано и достига до 773,2 ГВт. Това сочат данните от поредния годишен доклад със статистически данни на Европейската асоциация за слънчева енергетика (Solar Power Europe - Global Market Outlook 2021-2025).

От няколко години слънчевата енергетика е най-големият сектор от световната електроенергетика по обем на привлечени инвестиции и пуснати в експлоатация мощности. Като цяло на слънчевата енергетика се падат 72 % от увеличението на производствени мощности в света. Делът на слънчевата енергетика в производството на електроенергия в света се е увеличило в сравнение с миналата година с 0.5 % и е достигнал 3.1 %. Перспективите за слънчевата енергетика остават значителни и заради това Асоциацията повишава и прогнозата си за развитие на сектора спрямо миналата година.

През 2021 година слънчевата енергетика ще се увеличи със 163.2 ГВт. През 2022 година годишният ръстът ще надхвърли 200 ГВт, а през 2025 година ще достигне 226 ГВт. Към края на прогнозирания период комулативният инсталиран капацитет ще бъде 1,9 ТВт.

Според перспективи за развитие на слънчевата енергетика сред ключовите пазари, отново водеща е Китай, където се очаква през следващите 5 години да бъдат въведени в експлоатация над 400 ГВт (409,414 ГВт) слънчеви електроцентрали, според основния сценарий на Solar-Power Europe или ръст с 21 %, но дори и при песимистичния сценарий очакваните мощности са от порядъка на 318ГВт.

3е-news.net