До 2050 г. са необходими общо 33 трилиона щатски долара допълнителни инвестиции в ефективност, възобновяеми енергийни източници, електрификация на крайни потребители, електрически мрежи, гъвкавост, водород и иновации. Ползите, обаче, значително надвишават разходите за инвестиции, авторите на ключовия доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), разпространен неотдавна.

Според тях, когато се вземат предвид замърсяването на въздуха, човешкото здраве и климатичните промени, възвръщаемостта е дори по-висока, като всеки долар, изразходван за енергиен преход, добавя ползи, оценени между 2 и 5.5 долара, в кумулативно изражение между 61 трилиона и 164 трилиона долара до средата на века.

Ускоряването на енергийните преходи по пътя към по-безопасен климат може да увеличи световната икономика с 2.4% спрямо очаквания ръст при текущите планове през следващото десетилетие, уверяват авторите на доклада.

В зеленя преход и запазването на затоплянето на земята с до 1.5° C от IRENA предвиждат създаването на до 122 милиона работни места, свързани с енергетиката, през 2050 г. - това е повече от два пъти повече спрямо днешните 58 милиона души, заети в сектора. Само възобновяемата енергия ще представлява повече от една трета от всички работни места в енергетиката, в които ще са заети 43 милиона души в световен мащаб, в подкрепа на възстановяването след COVID и дългосрочния икономически растеж.

За перспективата за световния енергиен преход (World Energy Transitions Outlook) IRENA смята, че енергийните системи, базирани на възобновяеми източници, предизвикват дълбоки промени, които ще отекнат при развитието на икономиките и обществата. Необходими са резки корекции в капиталовите потоци и преориентиране на инвестициите, за да се приведе енергетиката в положителна икономическа и екологична траектория. Бъдещите политики могат да ускорят прехода, да смекчат несигурността и да осигурят максимални ползи от енергийния преход.

Годишната инвестиция от 4.4 трилиона щатски долара, необходима средно, е висока, признават от IRENA. Но това е осъществимо и се равнява на около 5% от световния БВП през 2019 г. "Този Outlook представлява конкретен, практически набор от инструменти за цялостно преориентиране на глобалната енергийна система и пише нов и положителен енергиен разказ, тъй като секторът преминава през динамичен преход", каза Франческо Ла Камера, генерален директор на IRENA.

"Съществува консенсус, че енергийният преход, основан на възобновяеми източници и ефективни технологии, е единственият начин да ни даде шансове за ограничаване на глобалното затопляне до 2050 г. до 1,5 ° C. Като единствената реалистична възможност за свят, безопасен за климата, визията на IRENA се превърна в основно течение. "

"Енергийната трансформация ще доведе до икономическа трансформация", смята Ла Камера. "Енергийният преход е плашеща задача, но може да донесе безпрецедентни нови възможности за съживяване на икономиките и изваждане на хората от бедността. Докладът на IRENA носи уникална стойност, тъй като също така очертава политическите рамки и структурите за финансиране, необходими за постигане на справедлив и приобщаващ преход. Всяка държава ще определи кое е най-доброто за нея, но заедно трябва да гарантираме, че всички страни и региони могат да осъзнаят ползите от глобалния енергиен преход за устойчив и по-справедлив свят. Имаме ноу-хау, разполагаме с инструментите, трябва да действаме и да го направим сега. ", обясни директорът.

Следващото десетилетие ще бъде решаващо за постигането на целите от Париж в устойчивото развитие. Всяко забавяне ще ни насочи към по-нататъшното затопляне с дълбоки и необратими икономически и хуманитарни последици. Постепенното премахване на въглищата, ограничаването на инвестициите в нефт и газ, за да се улесни бързият им спад и управляван преход, както и възприемане на технологични, политически и пазарни решения, ще поставят глобалната енергийна система на път за ограничаване на затоплянето до 1.5° C.

3е-news.net