Капацитетът на вятърната и слънчевата енергия в света нарасна с рекордни темпове през миналата година, докато петролната индустрия отчете най-стръмния си спад в търсенето на суровината след Втората световна война. Това е изводът в годишния доклад на BP (преди наричана British petroleum), цитиран от вестник "Гардиън". Според британската компания, бумът от възобновяеми енергийни източници в условията на пандемия съвпада със спада в търсенето на петрол.

Въздействието от блокирането на коронавируса върху енергийната индустрия доведе до рязко намаляване на въглеродните емисии с 6% в предходната година, най-големият спад от 1945 г. насам, според годишния преглед на BP на енергийния сектор. Но в доклада се казва, че въздействието на COVID върху въглеродните емисии трябва да се възпроизвежда всяка година през следващите три десетилетия, ако правителствата се надяват да ограничат глобалното затопляне до 1,5 ° С спрямо прединдустриалните нива.

"Да, това бяха най-големите спадове в емисиите, наблюдавани за 75 години насам", каза Спенсър Дейл, главен икономист на BP.

"Но те се случиха на фона на глобална пандемия и най-голямата икономическа рецесия в следвоенната история. Предизвикателството е да се намалят емисиите, без да се причиняват големи смущения и щети на всекидневието и поминъка."

Предупреждението повтаря вижданията от доклад на Международната енергийна агенция от миналия месец, който прогнозира, че търсенето на петрол в света ще отскочи с 5,4 милиона барела на ден тази година, едно от най-бързите рекордни изкачвания и ще се върне към нивата преди пандемията до края от 2022 г.

Годишният енергиен преглед на BP, който се публикува всяка година от 1952 г., се смята за влиятелен в енергийната индустрия и помага да се информират експертите за стратегическите решения на компанията.

Миналата година BP изложи план за намаляване на производството на петрол и увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници през следващото десетилетие, така че компанията да следва пътя и да стане нисковъглеродна до 2050 г.

Бърнард Луни, изпълнителният директор на BP, каза: "Да, светът се нуждае от повече нисковъглеродни компании. Но може би повече от всичко се нуждае от съществуващи енергийни компании за декарбонизация и по този начин използва техния мащаб и опит, за да помогне за осъществяването на дълбокото и сложно преоборудване и обновяване на глобалната енергийна система, която светът иска и трябва да види през следващите 30 години."

Последният енергиен преглед на BP установи, че общото енергийно потребление в света е спаднало с 4,5% през 2020 г., обусловено главно от спада в търсенето на суров петрол, използван за производство на транспортни горива. Намалението е с малко над 9 млн. барела петрол на ден.

Спенсър Дейл смята, че сривът в търсенето е "далеч по-голям от всичко, което се е виждало в историята, и далеч по-голям от спадовете" при други видове енергийни източници. Междувременно "безмилостното разширяване на възобновяемата енергия" означава, че електричеството, генерирано от вятърни, слънчеви и водноелектрически централи, е останало "относително невредимо", каза Дейл.

3e-news.net