Почти всеки десети европеец е бил подведен да купи фалшиви продукти, съобщи Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в проучване, публикувано днес.

В съвместно проучване на Службата и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се установява, че фалшифицираните продукти представляват 6,8% от вноса в Европейския съюз (ЕС) на стойност 121 млрд. евро и че оказват въздействие върху всички сектори: от козметика и играчки, вино и напитки, електроника и облекло до пестициди и фармацевтични продукти.

Като цяло един от всеки 3 души (а в някои държави дори 1 от всеки 2) и средно почти един от всеки 10 европейци (9%) твърди, че е бил подведен да закупи фалшифицирани продукти. Освен това за потребителите е трудно да отделят законните от незаконните източници на цифрово съдържание, се казва в доклада на организацията.

Процентният дял на хората, които са купили фалшиви стоки, се различава значително в отделните страни членки - от 2 процента в Швеция до 9 процента във Франция и 19 процента в България, съобщи Франс прес, на която се позова БТА.

Инфографика на Службата на ЕС за интелектуална собственост

Източник: Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)

Нарушаването на интелектуалната собственост засяга не само потребителите, но причинява значителни щети и на икономиката на ЕС. То оказва въздействие върху законните интереси на икономическите оператори в ЕС и нарушава условията на конкуренция на вътрешния пазар. Законната икономика губи продажби на стойност 83 млрд. евро годишно в 11 ключови сектора, които са особено уязвими на фалшифициране, в допълнение към загубите от данъци и социалноосигурителни вноски в размер на 15 млрд. евро, като се изчислява, че всяка година в тези сектори в ЕС се губят 670 000 работни места поради фалшифициране на продукти, се казва в доклада на европейската служба.

На фона на навероятния бум на електронната търговия в глобален мащаб заради пандемията, 70 процента от европейците са пазарували онлайн през 2020 година, според Евростат.

Способността да различават фалшивите от оригиналните продукти продължава да е проблем за гражданите на ЕС, отбелязва Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Бизнес и ИС

Притежателите на Права върху интелектуална собственост (ПИС) отчитат по-добри резултати от дружествата, които не притежават такива, констатира европейската служба. Като цяло приходите за всеки служител са приблизително 55% по-високи за притежателите на ПИС в сравнение с предприятията, които не притежават ПИС. Тази връзка е особено ясно изразена при МСП. МСП, които притежават ПИС (въпреки че делът им е под 9%), отчитат с 68% по-високи приходи за всеки служител в сравнение с МСП, които не притежават ПИС (като се вземат предвид и други фактори), и също така плащат по-високи заплати.

Електронна търговия и ИС

Пазарите за електронна търговия осигуряват огромни нови възможности за законните продавачи да навлязат на нови пазари и да достигнат до потребителите. Те обаче могат да се използват и неправомерно за продажба на фалшифицирани продукти, предупреждава Службата на ЕС за интелектуална собственост. Много от големите пазари за електронна търговия вече разполагат с програми, които помагат на носителите на права да уведомят за нарушения на ИС, извършени на техните платформи. Възможно е много носители на права да не знаят за съществуващите програми или да им се налага да предоставят информацията си многократно в различните платформи. Много платформи не са сигурни или не могат лесно да проверят дали работят със законния притежател на ИС, когато получават информация за нарушения на ИС, извършени на техните пазари. Поради това EUIPO разработва интегрирана сигурна онлайн услуга, за да улесни това сътрудничество между притежателите на ПИС и пазарите за електронна търговия, за да се откриват и свалят предложения за стоки или услуги, които нарушават правата върху ИС, чрез портала за тяхната защита.

Изпълнителният директор на службата Кристиан Аршамбо подчерта, че предвид пандемията увеличението на броя на фалшивите лекарства и медицински продукти е утежняващ фактор за здравето и безопасността на гражданите.

Европейската агенция привлича вниманието и върху доходоносния пазар на пиратско телевизионно съдържание, което е достъпно онлайн и възлиза на близо 1 милиард евро.

Престъпността в областта на интелектуалната собственост, често свързана с други видове незаконни дейности, наскоро беше възстановена като един от десетте приоритета на ЕС в борбата с организираната престъпност.