През 2020 г. разликата в цените на хляба и зърнените култури между "най-скъпата" и "най-евтината" страна в ЕС беше около два и половина пъти, съобщи в петък Статистическата служба на ЕС Евростат.

Когато нивата на цените се сравняват със средния индекс на равнището на цените в ЕС от 100, резултатите показват, че цената на хляба и зърнените култури през отчетната година е най-висока в Дания (с индекс на ценовото равнище 153)*, следвана от Австрия (135), Люксембург, Финландия и Швеция (и трите 127).

Обратно, нивата на цените на хляба и зърнените култури са най-ниски в Румъния (индекс на ценовото ниво от 56), следвана от България (67) и Полша (70).

Нива на потребителските цени на хляба и зърнените култури по страни в ЕС за 2020 г.

Графика: Eurostat

Как е при други основни стоки

При храните като цяло при база 100 за ЕС най-скъпо е в Швейцария (влиза в класацията, макар да не е страна членка) - 168.2, Дания - 128.9, Люксембург 126.7, Австрия 126.

През 2020 г. в Румъния, Полша и България храните са били най-евтини, съответно с индекси спрямо базата, 65.3, 66.9 и 79.6.

Алкохолни напитки и тютюн: при индекс 100 за ЕС Норвегия (влиза в класацията, макар да не е страна членка) е на върха с 219, Ирландия (187) над средното за ЕС, Финландия (158). На дъното е България с нива на цените на тези две групи продукти от 60.8. Унгария стига до 69.4.

В разходите за дома в България отново е най-евтино - спрямо базата от 100 за ЕС, показателят е 37.8. Следват Полша (38.4), Румъния (42.7), Хърватия (44.5). На върха по високи цени са Швейцария (193.6), Ирландия (177.7), Люксембург (170.1), Дания (160.7).

При мебелировката в България отново цените са най-ниски (55.2) при най-високи в Люксембург (129.4).

При дрехите и обувките - също. Показателят за България спрямо средния (100) за ЕС е 75.6. Най-скъпо е облеклото в Дания (130.9).

В транспортните услуги ситуацията в най-ниския диапазон на стойностите се повтаря - спрямо средното за ЕС (100), в България индексът е 50.6. най-високо стоят северните държави, Норвегия и Исландия (по 166.3), Швеция (157.5). 

В сектора на комуникациите обаче Румъния (45.9) изпреварва България по най-ниски цени. И не само Румъния, ами и Полша (48), Литва (74.3), Латвия (77.2) и тогава идва България (79.7). Ако изключим Норвегия (180.1), Гърция е най-скъпата в тази област в ЕС (173), следвана от Белгия (170.9).

Ресторанти и хотели. Тук може би не са изненада най-ниските цени у нас (46.4), и най-високите в Швейцария (169).

Лични автомобили. В тази категория не са най-евтини колите в България, а в Полша (80.2). Изненадващо може би нашата страна (87) се издига близо до средата от средното за ЕС. Пред нас по по-ниски цени на личните автомобили са и Унгария (81.7), Словакия (82.2), Чехия (85.1), Кипър и Естония (по 85.5), Румъния (85.8). Най-скъпи са колите в Дания (137.3). 

И не на последно по значение място: култура и развлечения. В този сектор подобно на предишната категория пълзим към средното ниво. Унгария (61.3) е най-евтина, следват Полша (62.7), Румъния (64.3) и идва редът на България (65.4). На върха са Швейцария (151.9), Норвегия (146.6), Дания (140.9).  

*Индексите на цените (дадени в скоби) дават сравнение на ценовите равнища в страните спрямо средната стойност за Европейския съюз. Ако индексът на ценовото равнище на дадена държава е по -висок от 100 (средно за ЕС), съответната държава е сравнително скъпа в сравнение със средната за ЕС, докато ако индексът на ценовото равнище е по-нисък от 100, тогава страната е сравнително евтина спрямо средното за ЕС .