Износът на швейцарски часовници се възстанови след пандемията, като се ускори през октомври 2021 година. Експортът на луксозната стока през миналия месец се е увеличил с 4.8% спрямо предпандемичния октомври 2019 г. и с 12.5% повече в сравнение с октомври 2020 година, като общият обем на износа възлиза на 2.127 милиарда швейцарски франка, сочат обявените от Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия (FSWI) данни. През септември ръстът е бил 3.1%, през август e отчетен спад е 0.4%.

Износът за първите 10 месеца на година е нараснал с 1.4% в сравнение със същия период на 2019 г. И въпреки че секторът се е върнал към нивата си отпреди кризата, все още има съществени различия между отделните 30 държави, където се внасят най-много швейцарски часовници.

Прието е износът на швейцарските часовници да служи за барометър на икономическото развитие както на самата Швейцария, така и на света, тъй като тази стока е в групата на луксозните, която могат да си позволят хората от средната класа и най-богатите. И щом има нарастване или спад, означава, че икономическата активност като цяло се подобрява или влошава. Така че данните за октомври подсказват за възстановяване на световната икономика, тъй като търсенето на швейцарски часовници през октомври се увеличава най-съществено от началото на пандемичната криза.

Най-голям е делът на ръчните часовници, като приходите от техния експорт възлиза на 2 024.6 млн. франка и нараства с 5.1% спрямо 2019 година, докато при останалите видове часовници регистрираният износ е за 102.4 млн. франка и спада с 1.0%.

Любопитна е динамиката по ценови категории (експортна цена) на швейцарските часовници, в сравнение с октомври 2019 година. Най-голям ръст на продажбите от FSWI отчитат при най-скъпите (над 3 000 франка) - повишението е с 11.2% по брой и с 14.5 на сто по стойност, на което се дължи и общият ръст на експорта с 4.8 на сто.

При часовниците в ценовия диапазон от 200 до 500 франка е отчетен най-големия спад (-30.3% по стойност), следват в диапазона до 200 франка (-12.2%) и при диапазона от 500 до 3 000 франка (-10.4%).

По континенти лидер по ръст е Америка (ръст от 30.3%, обем от 391.2 млн. франка и 18.4% пазарен дял), следвана от Океания (ръст от 8.3%, обем от 29.0 млн. франка и 1.4% пазарен дял), Азия (ръст от 5.1%, обем от 1 073.7 млн. франка и 50.4% пазарен дял), Европа (спад от 6.2%, обем от 620.7 млн. франка) и Африка (спад от 35.3%, обем от 11.8 млн. франка и 0.6% пазарен дял).

По страни най-голям нарастване на износа е отчетен за САЩ (в размер на 309.1 млн. франка, ръст от 42.9% спрямо 2020 г. и 14.5% пазарен дял), следват: Китай (268.8 млн. франка, ръст от 6.6% и пазарен дял от 12.6%), Хонконг (173.0 млн. франка, спад от 12.8% и 8.1% пазарен дял), Япония (147.9 млн. франка, ръст от 22.4% и пазарен дял от 7.0%), Обединеното кралство (141.9 млн. франка, ръст от 5.8% и 6.7% пазарен дял), Сингапур (122.1 млн. франка, ръст от 17.2% и пазарен дял от 5.7%). На тези шест страни се пада общо 54.7% от експортния пазар на швейцарските часовници.

Дванадесетте страни от Европа се представят доста по-слабо, отколкото азиатските и тези от Северна и Южна Америка. На седмо място от включените 30 държави вносителки е Германия (101.9 млн. франка през октомври 2021 спрямо 90.3 млн. франка през същия месец на 2020 г. и ръст от 12.9%),

  1. Италия (82.5 млн. франка спрямо 68.4 през 2020 г. и ръст от 20.6%),
  2. Франция (81.8 млн. франка спрямо 70.3 млн. през 2020 г. и ръст от 16.3%),
  3. Испания (32.6 млн. франка спрямо 28.1 млн. през 2020 г. и ръст от 16.0%),
  4. Нидерландия (27.5 млн. франка спрямо 14.4 млн. през 2020 г. и ръст от 91.3%),
  5. Русия (26.1 млн. франка спрямо 28.8 през 2020 и спад от 9.5%),

23 Австрия (16.5 млн. франка спрямо 15.5 млн. през 2020 г. и ръст от 6.1%),

  1. Турция (16.4 млн. франка спрямо 16.4 млн. през 2020 г. и спад от 0.3%),
  2. Ирландия (13.8 млн. франка спрямо 11.4 млн. през 2020 г. и ръст от 21.4%),
  3. Португалия (11.0 млн. франка спрямо 11.8 млн. през 2020 г. и спад с 6.7%),
  4. Белгия (9.8 млн. франка спрямо 10.0 млн. през 2020 г. и спад с 1.4%).