Държавната енергийна компания "Булгартрансгаз" ЕАД възобновява търга за избор на изпълнител на доставката на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура на страната - връзката до Сърбия, която ще се свърже с "Турски поток", съобщава дружеството в своя сайт. 

Процедурата беше спряна поради подадена жалба и постъпило във връзка с нея искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата" от страна на "Атоменергоремонт", която впоследствие оттегли жалбата.

С определение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) жалбата бе оставена без разглеждане, прекрати се образуваното производство, а искането за спиране на процедурата бе оставено без разглеждане.

Преди дни стана ясно, че държавната поръчка за строителството на газопровода, който трябва да осигури пренасянето на руски природен газ от втората тръба на "Турски поток" през България до Сърбия, ще бъде възложена на компанията ТМК на Дмитрий Пумпянски, съобщи "Росбизнесконсултинг" (РБК), като се позова на два независими източника. Стойността на проекта е 1.4 милиарда евро.

Газопроводът през българска територия ще е дълъг 474 километра, трябва да доставя през България, Сърбия, Унгария до Баумгартен, Австрия руски газ. По трасето количествата са следните: България - 3.5 милиарда м3, Сърбия - 2.5 милиарда м3, Унгария - 6 милиарда м3 и 3.75 милиарда м3 - до Баумгартен.