"Булгаргаз" ЕАД съобщи, че в КЕВР е внесено заявление за утвърждаване на цена за ноември. Заявената първоначално цена е 166,14 лв./MWh или 84,95 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Утвърдената за октомври цена е 233,36 лева/MWh - намалението за ноември (засега имаме само първоначална заявка от "Булгаргаз") е с 28,81 на сто.

Предложената цена е приблизително два пъти по-ниска от цените на европейските газови хъбове за доставка през ноември, която към 11 октомври 2022 г. е около 160 EUR/MWh, подчертават от "Булгаргаз". От обществения доставчик отбелязват, че "съществената разлика се дължи на изключително конкурентните цени, получени в рамките на проведената ...тръжна процедура за доставка на природен газ през ноември".

Допълнителен фактор е и възможността да бъдат доставени пълните азерски количества по договорна цена през газопровода IGB.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 1 ноември 2022 г., като бъдат отчетени котировките на ценообразуващите компоненти към 31 октомври 2022 г.

Предложената първоначална цена е по-ниска и от оптимистичните прогнози на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, според когото заявката ще е за около 180 лева/MWh.

Тенденцията на спад на цената се засилва: за октомври беше утвърдена цена от 233,36 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), свалена със 120 лева от 353 лева/MWh.

За септември беше утвърдена цена от 353,21 лева/MWh - по-висока от октомврийската с близо 34 процента.

Иван Иванов изтъкна и друга причина за намаляването на цените: запълнените до над 90 процента европейки газови хранилища. Големите потребители на природен газ - Франция, Германия и Италия, са напълнили своите газохранилища между 93 и 96 процента, посочи той. България, която стартира при много ниско ниво на газ в хранилището в Чирен, вече е на 80 на сто. Това е и стойността, фиксирана от Европейската комисия за запълняемост на газовите хранилища преди отоплителния сезон, припомни председателят на КЕВР. "Убеден съм, че ще продължи запълването на Чирен и може да достигне до 85 процента, дори до 90 на сто, до края на месец ноември."