Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за  октомври 2022 г. в размер на 233,36 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За предходния месец септември утвърдената от регулатора цена беше 353,21 лв./MWh, което означава, че цената на природния газ за октомври е по-ниска с близо 34%, отбелязва в съобщението си регулаторът.

След пускането на интерконектора предложената цена на природния газ за октомври е 233.49 лв./мВтч или около 34% по-ниска от септемврийската, каза по-рано по БНТ изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева. Това означава, че КЕВР е свалил допълнително цената с 13 стотинки. 

В началото на септември "Булгаргаз" заяви цена от 247,96 лева/мВтч от 1 октомври - с 30% по-ниска от септемврийската.

Комисията сега отбелязва, че е определила окончателно цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установил, че заявените прогнозни количества природен газ за вътрешния пазар са осигурени от три различни източника за доставка, се казва в съобщението.

За първи път КЕВР включи в ценовия микс цялото количество природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, на цените, залегнали в договора, което от днес се доставя по стартиралия интерконектор "България - Гърция" - IGB. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната и имат определящо значение за намаляването цената на синьото гориво за октомври, подчертава регулаторът.

Като допълнителни източници в цената са включени и количества по договора за доставка на втечнен природен газ (LNG), както и количества тръбен газ, закупени на "Газов Хъб Балкан". Договорените количества природен газ, които надвишават заявките на клиентите за октомври 2022 г., ще бъдат нагнетени в ПГХ "Чирен".

По БНТ по-рано изпълнителният директор на "Булгатрансгаз" Владимир Малинов каза, че към момента са запълнени повече от 70 на сто от капацитета на хранилището и още преди края на месеца ще бъде постигната целта, поставена от ЕК за поне 80 на сто запълненост на газовите складове.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията коригира предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена и тя е намалена от 233,49 лв. на 233,36 лв/MWh., отбеляза КЕВР.

В съобщението се казва, че регулаторът е установил, че в цената са включени разходи в размер на 271 537 лв. за капацитет и пренос на количества, закупени на "Газов Хъб Балкан" ЕАД с доставка на Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират цената за октомври 2022 г.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен", посочват от КЕВР.

Как е постигната по-ниската цена

Комисията подчертава, че значително по-ниската цена за октомври се дължи на много конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан. Цената на доставяните количества е формирана изцяло от котировките на петрола за период от 6 месеца назад и не зависи от динамиката на борсовите цени на европейските газови пазари. Освен това в ценовия микс на "Булгаргаз" ЕАД за месеца са включени доставки на природен газ след проведените търгове на Газов Хъб "Балкан", на които са постигнати добри цени.

Утвърдената значително по-ниска цена за месеца благоприятства всички битови и стопански потребители, включително и топлофикационните и газоразпределителните дружества, смята КЕВР. Отбелязва също така, че тази цена е под прага от 250 лв./MWh, над който българският бизнес настояваше за получаване на компенсации.