От публикувания преди дни разширен план за изграждане на специална инфраструктура за транспортиране на водород става ясно, че броят на участниците в инициативата се е увеличил. Към нея са се присъединили още 12 оператора от 11 страни от Европа. Така вече се планира изграждане на инфраструктура за транспорт на водород с дължина от 39 700 километра, която ще обхваща 21 европейски държави.

Да припомним, че през юли 2020 година група от 11 европейски и газови инфраструктурни компании от девет страни-членки на ЕС представиха Плана си за създаване на специална инфраструктура за транспортиране на водород European Hydrogen Backbone (EHB). Предложението на операторите тогава бе фокусирано върху създаване на водородна мрежа с дължина от 23 хил. километра.

За съжаление, въпреки направената заявка в 10-годишния план за развитие на мрежата на "Булгартрансгаз" за транзит на водород, инициатива за участие в този мащабен европейски план на газопреносните оператори от България липсва. Все пак се очаква, че това е само на този етап, тъй като планът на EHB е отворен.

Около 69 % от предлаганата водородна мрежа ще бъде от реконструирани съществуващи мрежи за природен газ. Оставащите 31 % нови тръбопроводи ще бъдат необходими за включването на нови потребители и те ще бъдат разположени в страни с малка дължина на газовите мрежи, но с високи очаквани нива на бъдещо търсене и предлагане на водород.

3e-news.net