Водородът има потенциал да помогне да се понижат повече от половината от вредните емисиите в света до нула, но за да се постигне този потенциал, той изисква агресивна държавна подкрепа, драстично подобрена верига за създаване на стойност - и се нуждае от батерии, които да се провалят като технология. Именно последното заключение е сред най-поразителните констатации в новата поредица от доклади на норвежката енергийна изследователска къща Rystad Energy публикуван миналата седмица. В него се изследват три решения на проблема със съхранението на енергия в система, доминирана от вятъра и слънцето: улавяне и съхранение на въглерод, водород и батериите, съобщава Renew Economy.

Експертите стигат до заключението, че технологията на батериите е най-мощната от трите, имайки потенциала да помогне за намаляване до нула 78% от емисиите в света. Технология за улавяне и съхранение на СО2 (CCS) може потенциално да помогне за намаляване на 62% от емисиите в света, въпреки че е най-малко практичният от трите варианта. Водородът би могъл да помогне за намаляване на 51% от световните емисии, но за да достигне това ниво, той ще трябва да се използва на места, в които батериите в момента имат голямо предимство, като електрически превозни средства и поддръжка на електрическата мрежа.

Състезанието между водорода и сторидж системите е начинът батериите да загубят, се твърди в доклада. Батериите не зависят особено от нито една драматична промяна в политиката, като агресивно ценообразуване на въглерод; или за бързо развитие във веригата на добавената стойност.

"Важно предимство на батерийната индустрия е фактът, че производителите на батерии трябва да разчитат само на себе си, за да увеличат захранването на батериите и да доведат до изпълнение на целите", се казва още в доклада. "Технологиите за улавяне на въглерод и водородното общество, от друга страна, зависят от промените в политиката и развитието на разходите в други части на веригата на стойността. За да успеят тези две технологии по същество, ще трябва батериите да се провалят в своята част на зеления преход", пише още в доклада.

Ако обаче сторидж системите успеят да изпълнят обещанията си, от Rystad смятат, че водородът ще бъде доста нишов продукт, използван главно в области като производството на стомана, корабоплаването и авиацията на дълги разстояния. Експертите на Rystad се много "бичи" настроени за ролята на батериите в електрическите мрежи, ако може да се използва този термин на финансовия свят.

"Ако разходите за батериите продължат да намаляват при сегашните темпове, те ще съставляват все по-голям дял от пазара на електроенергия и могат, заедно с евтини ВЕИ, потенциално да изместят значителна част от настоящото производство на енергия от изкопаеми горива. Тази разработка ще осигури и евтини батерии за други части на енергийната система, включително разпределителни батерии за енергосистемата и сторидж системи зад електромера в сградите, както и ще се подпомогне бързата електрификация на транспортния сектор", обобщават експертите на Rystad.

Те смятат, че ако има изобщо някаква нужда от водорода в електрозахранващите мрежи, тя ще зависи от това колко първо може да бъде покрито от пазара чрез литиево-йонни батерии.

Използването на водород за захранване на електрическата мрежа е сложен процес. Той изисква електричеството да се използва за получаване на водород чрез електролиза, след което този водород се съхранява и след това го превръща обратно в електричество - този процес е скъп и неефективен.

Rystad казва още, че превозните средства с водородни горивни клетки (FCEV) имат малък шанс срещу електромобилите. Въпреки това се прави извода, че водородните автомобили "може да успеят да установят пазарен дял в някои ниши на пазари или географски места, тъй като някои държави все още прокарват политики, посветени на водородните клетки".

3e-news.net