България заема 12-то място в света по износ на облекла от естествена кожа при пазарен дял от 0.2% от общия световен експорт, равняващ се на 8.3 млн. долара за 2020 година. Със същите показатели са Испания и Канада. Нашата страна, обаче, отчита най-голям ръст на износа на този вид стоки за последните пет години, от 2016 година (+279%).

Това показват окончателните данни за миналата година на Световната търговска организация (WTO) и на националните статистически служби, за които има информация, обобщени от специализираната интернет платформа worldstopexports.com.

Авторите на анализа и класацията държат да се отбележи специално, че стойността на глобалния износ на дрехи от естествена кожа е почти 50 пъти повече от общите продажби на облеклата от изкуствена кожа, като тази тенденция продължава вече пета поредна години. И двете категории облекла изключват кожените ръкавици.

Световният износ на облекла от естествена и изкуствена кожа, без ръкавици, е на обща стойност 3.85 милиарда щатски долара през 2020 г., което представлява спад от 3% за износителите на кожени облекла през отминалия петгодишния период, започващ през 2016 г.

За последната година, от 2019 до 2020 г., обаче, общите експортни продажби на дрехи от кожа са спаднали доста съществено, с 36.4%, показват обобщените данни на WTO.

Основни тенденции за световния износ на кожени облекла

Стойността на изнесеното облекло от естествена кожа, с изключение на ръкавиците, възлиза на 3.78 милиарда долара или 98% от общата сума за всички кожени облекла, включително тези от изкуствена кожа през 2020 година. Дрехите от изкуствена кожа представляват останалите 2% от световната сума, която е сравнително скромна - 78.4 милиона долара.

По стойност 5-те най-големи износители в света на всички видове кожени облекла са континентален Китай, Италия, Франция, Турция и Хонконг. Като цяло тази група от водещи доставчици на кожени дрехи в света генерира 93.1% от глобалните експортни продажби на кожени облекла през миналата година.

На континентален Китай се падат 82% от общите приходи от световния износ на кожено облекло, включващо както дрехи от естествени кожи, така и от изкуствени. Средната цена на дрехите от естествена кожа, изнесени от Китай, е 297 048 долара за тон. За разлика от облеклата от изкуствена кожа, при които средната цена е 12 900 долара за тон или само 4.3% от средната цена на дрехите от естествена кожа.

По континенти азиатските страни са продали най-много дрехи от естествена и изкуствена кожа през 2020 г. с доставки на обща стойност 3.3 милиарда долара или 86.5% от общия експорт. На второ място са европейските доставчици с 12.2% пазарен дял.

Значително по-малки са дяловете на Северна Америка (0.9%), Океания (0.21%), водена от Австралия, на Латинска Америка (0.2%), с изключение на Мексико, но включително Карибите, и Африка (0.02%).

Топ 15 на износители на кожени облекла по държави

 1. Китай: 3.2 млрд. долара (82% от общия износ)
 2. Италия: 212.1 млн. долара (5.5%)
 3. Франция: 89.4 млн. долара (2.3%)
 4. Турция: 68 млн. долара (1.8%)
 5. Хонконг: 59 млн. долара (1.5%)
 6. Гърция: 37.4 млн. долара (1%)
 7. Германия: 31.6 млн. долара (0.8%)
 8. САЩ: 27 млн. долара (0.7%)
 9. Обединено Кралство: 24.4 млн. долара (0.6%)
 10. Индия: 12.2 млн. долара (0.3%)
 11. Южна Корея: 8.7 млн. долара (0.2%)
 12. България 8.3 млн. долара (0.2%)
 13. Испания: 8.3 млн. долара (0.2%)
 14. Канада: 8.3 млн. долара (0.2%)
 15. Швейцария: 8.2 млн. долара (0.2%)

Сред посочените по-горе страни, по ръст на износа на облекла от естествена и изкуствена кожи от 2016 до 2020 г., начело е България (нарастване с 279%), следвана от САЩ (+11.7%), Швейцария (+11.4%) и Индия (+5.4%).

Страните, които са отчели спад на международните си продажби на кожени облекла, са: Гърция (спад с 67.9%), Канада (-55.1%), Хонконг (-51.6%) и Германия (-44.2%).

По стойност посочените 15 държави са изнесли 97.7% от всички експортирани кожени дрехи в света през 2020 г., с изключение на ръкавиците.

Водещи износители на дрехи само от естествени кожи

Прави впечатление, че експортът на облекла от естествена кожа спада 36.8% за последните пет годни, от 2016 г., като се забавя с 13.8% от 2019 до 2020 г.

 1. Китай: 3.1 млрд. долара (82.6% от общия износ на дрехи от естествена кожа)
 2. Италия: 204.3 млн. долара (5.4%)
 3. Франция: 86.9 млн. долара (2.3%)
 4. Турция: 67.8 ммлн. долара (1.8%)
 5. Хонконг: 58.6 млн. долара (1,6%)
 6. Гърция: 37.4 млн. долара (1%)
 7. Германия: 30.3 млн. долара (0.8%)
 8. САЩ: 26.4 млн. долара (0.7%)
 9. Обединено кралство: 22.7 млн. долара (0.6%)
 10. Индия: 12.2 млн. долара (0.3%)
 11. Южна Корея: 8.3 млн. долара (0.2%)
 12. България: 8.2 млн. долара (0.2%)
 13. Испания: 8.2 млн. долара (0.2%)
 14. Канада: 8.2 млн. долара (0.2%)
 15. Швейцария: 8 млн. долара (0,2%)

Сред посочените по-горе страни с нарастващ износ на облекла от естествена кожа от 2016 г. за последните пет години са: България (повишение с 290%), следвана от САЩ (+17.4%), Швейцария (+10.6%) и Индия (+6.9%).

Страните, които отчитат спад на експорта на облекла от естествена кожа, са Гърция (понижение с 7.9%), Канада (-55.2%), Хонконг (-51.9%) и Германия (-45.6%).

По стойност посочените 15 държави са доставили 98.1% от всички дрехи от естествена кожа, изнесени през 2020 г. в света.

Водещи износители на облекла от изкуствена кожа

Подобно на статистическите данни за дрехите от естествена кожа, тази продуктова категория изключва ръкавиците. Затова пък износът на облекла от изкуствена кожа, се е увеличил с 59.4% за последните пет години от 2016 г. Само за последната година - от 2019 до 2020 г., обаче световният износ на облекла от изкуствена кожа е намалял с 13.2%.

 1. Китай: 43.3 млн. долара (55.3% от общия експорт на облекла от изкуствена кожа)
 2. Италия: 7.8 млн. долара (10%)
 3. Нидерландия: 5.8 млн. долара (7.4%)
 4. Тайланд: 3.7 млн. долара (4.7%)
 5. Франция: 2.5 млн. долара (3.2%)
 6. Сирия: 2.1 млн. долара (2.7%)
 7. Обединено кралство: 1.7 млн. долара (2.2%)
 8. Германия: 1.3 млн. долара (1.7%)
 9. Белгия: 1.3 млн. долара (1.6%)
 10. Полша: 984 хил. долара (1.3%)
 11. Русия: 791 хил. долара (1%)
 12. Бангладеш: 768 хил. долара (1%)
 13. САЩ: 607 хил. долара (0.8%)
 14. Испания: 558 хил. долара (0.7%)
 15. Дания: 471 хил. долара (0.6%)

Сред посочените 15 страни за последните пет години от 2016 г. най-бързо нараства износът на облекла от изкуствена кожа от: Бангладеш (ръст от 8433%), Полша (+706.7%), Франция (+265.4%) и Китай (+174.6%). Държавите, които отчитат спад на международните си продажби на облекла от изкуствена кожа, са: САЩ (намаляване с 64.3%), Испания (-56.8%), Сирия (-52.5%) и Дания (-21.6%).

В стойностно изражение 15-те държави са доставили 94.1% от всички облекла от изкуствена кожа, изнесени през 2020 г. в целия свят.

Средни цени на големите износители на облекла от естествена кожа

По-долу от worldstopexports.com посочват средните цени, платени за тон дрехи от естествена кожа, с изключение на ръкавиците. Списъкът на държавите е ограничен до най-големите износители в света през 2020 г., като са подредени в низходящ ред въз основа на общите им международни продажби през миналата година:

10. Обединено кралство: 687 182 долара средна цена за тон

9. Италия: 589 435 долара

8. Хонконг: 579 542 долара

7. Франция: 523 554 долара

6. Гърция: 491 474 долара

5. Китай: 297 048 долара

4. Южна Корея: 202 854 долара

3. Турция: 154 328 долара

2. Германия: 124 741 долара

1. Индия: 18 880 долара

Най-високите средни цени за изнесени дрехи, изработени от естествена кожа, са в Обединеното кралство, Италия, Хонконг, Франция и Гърция. В същото време Индия е източникът на най-евтиното облекло, изработено от естествена кожа.

Въпреки че САЩ са сред основните доставчици на дрехи от естествена кожа, но не попадат в горната класация, защото отчитат средната си цена за продадена единица стока, а не в тонове. Средната цена в САЩ за един продаден артикул облекло от естествена кожа е около 189 долара.

Средни цени за големите износители на облекла от изкуствена кожа

По-долу са изброени средните цени, платени за тон облекло от изкуствена кожа за най-големите световни износители, с изключение на ръкавиците.

Най-добрите доставчици на облекла от изкуствена кожа са посочени също в низходящ ред въз основа на общите им международни продажби през 2020 г.

10. Франция: 66447 долара за тон

9. Обединено кралство: 60786 долара

8. Италия: 58 306 долара

7. Германия: 47286 долара

6. Нидерландия: 33831 долара

5. Полша: 21867 долара4. Белгия: 15475 долара

3. Китай: 12 900 долара

2. Тайланд: 10543 долара

1. Сирия: 2093 долара

Най-високи са средните цени за износ на тон облекла от изкуствена кожа на производителите във Франция, следвана от Обединеното кралство, Италия, Германия и Нидерландия. Най-евтиният износител на облекла от изкуствена кожа е Сирийската арабска република. За САЩ средната цена за един артикул облекло от изкуствена кожа е около 189 долара.