Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21.7% през първите 4 месеца на годината спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Към края на април експортът възлиза на 14,253 млрд. лева.

Същевременно вносът на стоки от ЕС нараства с 19.8% и достига 14,196 млрд. лева.

През април 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 59.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,904 млрд. лв., а вносът нараства с 56.7% и е на стойност 3,596 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - април 2021 г. е положително и е на стойност 56.9 млн. лева.

Що се касае до външната ни търговия с трети страни, през периода от януари до май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 8,742 млрд. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 20.2% и е на стойност 11,280 млрд. лева. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - май 2021 г. е отрицателно и е в размер на 2,538 млрд. лева.