През първите два месеца на годината от България са изнесени стоки на стойност 9,669 млрд. лв., което е с 1.7 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2020 година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. През февруари общият износ на стоки възлиза на 4,984 млрд. лв. и нараства с 2.8 на сто спрямо същия месец на 2020 година.

През януари и февруари общо в страната са внесени стоки на стойност 10,371 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2 на сто по-малко спрямо същия период на 2020 година. През февруари общият внос на стоки нараства с 2,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5,414 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2021 г. и е на стойност 702,1 млн. лева. През февруари общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 429,8 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,6 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3,051 млрд. лева. През февруари износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,673 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-февруари 2021 г. намалява с 9% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3,867 млрд. лева (по цени CIF). През февруари вносът на стоки в България от трети страни намалява с 2,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,994 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816,0 млн. лева. През февруари външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 320,7 млн. лева.

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3 на сто спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3,306 млрд. лева. Същевременно вносът на стоки в България от ЕС през януари 2021 г. спада с 0,5 на сто спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3,083 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари 2021 г. е положително и е на стойност 223 млн. лева.