През първите девет месеца на годината външната търговия на страната ни е отрицателна и е на стойност 5,403 млрд. лева, сочат последните данни на Националния статистически институт.

За месеците от януари до септември 2021-а от България общо са изнесени стоки на стойност 49,468 млрд. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на 2020 година. През септември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5,975 млрд. лв. и нараства с 22.3% спрямо същия месец на предходната година.

За деветмесечието общо в страната са внесени стоки на стойност 54,871 млрд. лв., или с 26% повече спрямо същия период на 2020 година. През септември 2021 г. общият внос на стоки нараства с 22.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6,590 млрд. лева.

От началото на годината до септември износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 16,727 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна и Руската федерация, които формират 57.9% от износа за трети страни.

През септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,029 млрд. лева.

Най-голям ръст в експорта в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (37.3%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (34.7%). Спад се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (17.5%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 27.2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 21,685 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През септември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 16.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,429 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4,957 млрд. лева.

През септември 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 400 млн. лева.