От състава на Министерството на земеделието излизат Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", отговорна за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на България, Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/. Това обяви на брифинг министърът на земеделието Иван Иванов.

Сертифициращата агенция ще бъде "под шапката" на Министерството на финансите, а до шест месеца БАБХ и ИАГ ще преминат под ръководство от Министерския съвет, предаде БТА.

На брифинга министър Иванов представи и новия си екип от четирима заместници - политическия си кабинет.

Министър Иван Иванов представи и своя екип от заместник-министрите Стефан Бурджев, Момчил Неков, Иван Христанов и Атанас Добрев, както и парламентарният секретар Тодор Байчев, се казва и в съобщение на МЗХГ. Министърът подчерта че това е един от малкото министерски екипи, в които има представители на различни партии от коалиционното правителство, което подчертава значимостта, която се отдава на развитието на земеделието.

Заместник-министър Стефан Бурджев посочи, че ще отговаря за дирекции "Идентификация на земеделските парцели", "Животновъдство", "Поземлени отношения и комасация", "Морско дело и рибарство", "Обща политика в областта на рибарството", "Държавни помощи и регулации", както и за Изпълнителната агенция по лозата и виното и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Момчил Неков ще отговаря за дирекции "Развитие на селските райони" и от тази гледна точка е председателстващ на тематичната работна група за изготвяне на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Той ще отговаря и за дирекции "Европейска координация и международни отношения", "Политики по агрохранителната верига" и "Пазарни мерки и организации на производители".

Заместник-министър Иван Христанов ще отговаря за секторите "Растениевъдство" и "Биологично производство", за директните плащания, както и за Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите и агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".

Заместник-министър Атанас Добрев ще отговаря за Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" и областните дирекции "Земеделие", за "Напоителни системи" и хидромелиорациите, както и за държавните горски предприятия. Ще отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Съкратените преди Коледа пенсионери във ведомството ще бъдат поканени на работа след анализ в кои дирекции и служби има нужда от експерти, но на граждански договор, стана ясно от брифинга.

Срещите със секторите "Животновъдство", "Растениевъдство" и "Преработвателна промишленост" продължават и в сряда за изчистване на всички спорни въпроси и уточнения по Националния стратегически план в сектор "Земеделие". Изпращането на плана в Европейската комисия ще е приоритет в работата му, обеща при встъпването си в длъжност новият министър Иван Иванов. Според него днес ведомството не е закъсняло с внасянето на плана и санкции няма да има. Освен България, още осем страни членки не са внесли националните си планове и ЕК проявява разбиране, коментира той.

Министър Иванов каза още, че ще следва политика на прозрачност и отвореност към бранша и към медиите.

Предвижда се да стартират виртуални приемни за земеделските производители със служителите и директорите на дирекции от министерството. Министърът увери, че оттук нататък ще има такива редовни срещи и това е мотивирано от намерението на екипът му, политиката на министерството да е ориентирана към решаване на проблемите на земеделските производители, като ще се уточни и представи начинът, по който земеделските производители ще могат да се свързват и да заявяват своя интерес за участие във виртуалните приемни.

"Това, което се случва в Министерството на земеделието, се случва във всички останали министерства. То е част от споразумението ни с всички коалиционни партньори и е свързано предимно с държавните служители', каза министърът.

В "Напоителни системи" ЕАД ще има допълнителен подход, в дружеството предстоят одити", коментира още Иванов по повод предстоящите структурни промени.

На въпрос как ще се осъществи разяснителната кампания по Зелената сделка, земеделският министър каза, че предстои такава кампания чрез медиите и "каналите" на министерството, но колко средства ще се изразходват за това и как точно ще бъдат разпределени, не е ясно.

Министър Иванов посочи също, че от свое име и от името на БСП гарантира свалянето на ДДС за храните от първа необходимост.

Средствата за държавни помощи в подкрепа на оранжерийните производители са обсъдени в коалиционен формат и, ако успеем да ги защитим пред финансовия министър, ще обявим и какви са конкретните мерки, коментира още в отговор на въпрос министър Иван Иванов.

На днешния брифинг земеделският министър обяви още, че предстоят следващата седмица срещи с представителите на търговските вериги по темата за отстояване на интереса на българските производители на храни и договорите с тях.