Енергийният министър в оставка Александър Николов каза, че от 1 октомври може да се очаква осезаемо намаляване на цените на природния газ в България. Причините са две - стана ясно от думите му. Едната е газовата връзка с Гърция, която се очаква дотогава да е влязла в експлоатация, а другата - възможността за сключване на договора за седем карга втечнен газ.  

Думите му последваха изявлението на премиера Кирил Петков, който обяви, че интерконекторът с Гърция вече има акт 14, а оставащите актове - 15 и 16 той изрази очакване да се получат до края на август

Проектът е с регионално значение. Фактът, че към днешна дата, дори при все още липсата на търговска експлоатация на гръцката връзка, се получават пълните количества от Азербайджан (от 1 юли през временната точка за доставка Неа Месемврия, която е точката на свързване между ТАП (Трансадриатическия газопровод) и гръцката газопреносна мрежа - б.р.), е ясен показател за всички, коментира Александър Николов, имайки предвид, че е знак за останалите играчи на пазара.

България е първата страна, която е идентифицирала Азербайджан и доставките на газ от там по Южния газов коридор като възможна алтернатива от конвенционален характер за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, каза Николов.

Във връзка със заявлението на "Булгаргаз" за увеличение на цената с 54% за август Николов каза, че в Европа за последния месец повишението е над 90%. Той отбеляза, че балансирането с количества и фактът, че има природен газ от Азербайджан, води до това увеличението да е 50%, а не 90%. 

Във връзка с договора с "Газпром", все още действащ, Александър Николов изтъкна, че "Булгараз" е напълно изрядната страна по него. 

На думите на президента, че правителството оставя криза и хаос в енергетиката, Николов отговори, че е готов за дебати за производственото и финансовото състояние на дружествата в сектора.

Николов акцентира на постигнатото, като открои, че България е износител на ел.енергия в невиждан досега мащаб. Балансираме абсолютно целия регион, подчерта министърът и добави, че за първи път има международни компании и инвеститори със заявен интерес за милиарди. 

По мнението на Николов ще бъде осигурена диверсификация не само за природен газ, но и за всички възможни горива.