Руският президент Владимир Путин похвали днес енергийната корпорация "Газпром" и заяви, че тя "ще процъфтява" въпреки опитите на Запада да ограничат влиянието й, тъй като търсенето на природен газ в Азия ще се увеличава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Газпром" обаче продава много по-малко природен газ в Европа, откакто руската армия нахлу в Украйна, тъй като Западът се опитва да намали енергийната си зависимост от Русия и да ограничи постъпленията в руския държавен бюджет.

Путин каза, че цяла Русия се гордее с компанията "Газпром", която преди 30 години се превръща в акционерно дружество.

"През предходните 30 години глобалното потребление на природен газ почти се удвои, а през следващите 20 години, по оценки на експерти, ще се увеличи с още почти 20 процента, а може би и с повече", заяви Путин.

Компанията "Газпром", за която работят около 490 000 души, контролира около 15 на сто от световните запаси на природен газ. Тя е една от най-мощните икономически структури в Русия. Толкова е влиятелна, че на времето я определяха като "държава в държавата", отбеляза Ройтерс.

Междувременно информационната агенция представи свои изчисления, базирани на официални данни за руския износ, според които "Газпром" е изнесъл със 17 на сто повече газ за Европейския съюз през първата половина на февруари спрямо януари заради доставките, осъществявани през Турция. 

Тъй като руски газ вече не тече нито по газопровода "Ямал-Европа", нито по съоръженията "Северен поток 1", единствените маршрути за доставки на природен газ от Русия за Европа остават през територията на Украйна и по тръбопровода "Турски поток", минаващ по дъното на Черно море.

Средните дневни доставки на "Газпром" за Европа за първите 15 дни на февруари са се увеличили до 67,8 милиона кубични метра в сравнение с 58,1 милиона кубични метра средно на ден през януари, показват данни на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG), както и данни на "Газпром" относно доставките през украинска територия.

Износът на руски тръбен газ за Европа през първата половина на февруари е възлизал на 1 милиард кубични метра, според изчисленията на Ройтерс.

"Газпром" не е отговорил на запитванията за коментар.

Газовото дружество, което по-рано оповестяваше данни за износа си два пъти месечно, от началото на 2023 г. преустанови публикуването на подобна информация.

Руската компания държи най-големите запаси от природен газ в света. Тя е създадена от съветското министерство на газовата промишленост, и към момента е един от най-големите данъкоплатци в Русия.

В началото на 2020 г. Русия и Турция официално стартираха газопровода "Турски поток", който има капацитет за пренос от 31,5 милиарда кубични метра годишно.

Доставките на "Газпром" по "Турски поток" и транзитно през Украйна, насочени към Европейския съюз, са възлизали на общо около 1,02 милиарда кубични метра през първите 15 дни на февруари, от които около 560 милиона кубични метра, или 37,3 милиона кубични метра на ден, са били пренесени по "Турски поток", сочат изчисленията на Ройтерс.

През първата половина на февруари транзитът през Украйна е възлизал на около 458 милиона кубични метра газ, което отговаря на средно дневно количество от 30,5 милиона кубични метра.

През декември миналата година износът на руски газ за Европа по тези два маршрута е възлизал на 2,5 милиарда кубични метра, от които 1,2 милиарда, или 39,6 милиона кубически метра на ден, са преминавали през Турция.

През януари доставките са намалели до около 1,8 милиарда кубични метра, отнесено към декември, това е представлявало намаление с почти 30 на сто. За първите 15 дни на януари руският износ за Европа е бил 955 милиона кубични метра.

Пропускателният капацитет на всяка от двете тръбите на "Турски поток" е 15,75 милиарда кубични метра годишно, или 43,1 милиона кубични метра на ден. Количествата, транспортирани по едната тръба са предназначени за Турция, а по другата - за европейските потребители.