Знаете ли къде е боновата ви книжка? Отговорът на този въпрос може би е актуален за хората на възраст над 45-години, както и за сънародниците ни в пенсионна възраст, или техните наследници.

Оказва се, че част от боновите книжки могат да донесат на своите собственици сума, която дори надхвърля минималната заплата у нас.

Не се притеснявайте, ако след повече от 25 години не знаете местоположението на боновата си книжка. За да направите проверка какво притежавате, може да ползвате Централен депозитар или лицензиран инвестиционен посредник, който да ни съдейства при справката.

При първата опция, следва да посетите уебсайта на Централен депозитар АД (https://ewallet.csd-bg.bg/).

Справката е достъпна по два начина: чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица) или чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП). 

Втората опция предвижда ползването на услугите на лицензираните от Комисията за финансов надзор посредници. Такива в София са: Карол, БенчМарк Финанс, Елана Трейдинг, Капман, Първа финансова брокерска къща и др. В Пловдив може да се обърнете към Юг Маркет и Популярна каса, а във Варна - към Реал Финанс, Варчев Финанс и т.н.

Кои са бившите приватизационни холдинги, които могат да ни донесат най-много пари?

На челно място в списъка e Стара планина Холд.

Холдингът притежава дялове от други публични дружества, сред които М+С Хидравлик, Хидравлични елементи и системи, Елхим Искра и др.Дружеството редовно изплаща дивидент на акционерите си и в последните месеци акциите му се търгуват на нива от около 9 - 10 лева за брой. При положение, че разполагате с 300 акции в боновата си книжка, сумата може да достигне и до 3 000 лева, при добри дни за търгуваните на борсата книжа.

Холдинг Варна e друг голям холдинг, които би могъл да ни донесат суми, които днес ще са по-големи от минималната заплата.

Ако разполагате с 25 акции от Холдинг Варна, това прави над 1 000 лева, при настоящата им цена от около 44 лева.

При положение, че по време на капитализацията сте вложили 25-те си хиляди инвестиционни лева в Индустриален Капитал Холдинг, днес ще разполагате с около 600 лева.

Прилични суми биха ни донесли и Албена АД, в което през 2016 г. се вля Албена инвест холдинг АД, но също Индустриален Холдинг България, Доверие Обединен Холдинг и Еврохолд България. 

Ако проверката покаже, че разполагате с книжа от някои от посочените по-горе приватизационни фондове, ще можете да продадете книжата си отново чрез лицензиран инвестиционен посредник.

Едно е сигурно - с една бърза справка, можем да си осигурим прилична сума пари, която да ползваме за нуждите на семейството ни. Не оставяйте парите ви да спят!