Ако до края на месеца "Топлофикация - София" не изплати дълга си към "Булгаргаз", газовата компания ще си потърси парите по съдебен ред. Просрочените задължения на столичното топлофикационното дружество вече са в размер на близо 149 милиона лева. С проблема са запознати и съответните ръководни органи в страната, сред които и енергийния регулатор.

Това стана ясно на днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на която се обсъждаше цената на природния газ, предложена от "Булгаргаз".

Държавният доставчик на природен газ е изпратил наскоро поредно писмо до софийската топлофикация, в което настояват дължимата сума да бъде изплатена до края на месеца, за да може да се гарантират доставките на синьо гориво за страната. Само преди няколко месеца изпълнителният директор на "Булгаргаз" бе оптимист, че "Топлофикация София" може да се издължи окончателно до края на годината.

3e-news.net

По време на дискусията стана ясно, че цената на топлинната енергия, както и цената на електрическата енергия, произвеждана по високоефективен способ от топлофикационните дружества, ще остане същата и няма да бъде променяна за българските потребители.

"КЕВР няма основание да променя тези цени, независимо от възникващи проблеми между обществения доставчик и някои от топлофикационните дружества. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов по време на заседанието за цената на газа. Неговото изявление бе по повод създалите се за пореден път напрегнати отношения между общественият доставчик "Булгаргаз" и "Топлофикация София", която продължава да не се издължава.

"Булгаргаз" внесе предложението си в регулатора на 10 ноември, в което газовото дружество иска цената на природния газ декември да бъде в размер на 27.54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Предложената цена е прогнозна и отчита влиянието на ценообразуващите компоненти към 06.11.2020 г.

Утвърдената от регулатора цена за ноември 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители, е в размер на 28.21 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това означава, че предложението на "Булгаргаз" е за по-евтино синьо гориво с д.67 лв./MWh.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ще бъде внесено в КЕВР на 01.12.2020 г., когато и регулаторът ще се произнесе.