Директорът на "Топлофикацията Перник", Ясен Кацаров обърна внимание на клиентите, че възражения по изравнителните сметки могат да бъдат направени в срок до 31 август.

"До тази дата хората, които не са осигурили достъп, трябва да го направят, за да се направи коректна изравнителна сметка за цялата сграда. След 31 август преизчисления на сметки, допълнителни отчети и т.н. вече няма да бъдат възможни, тъй като промените в Наредбата за топлоснабдяване не разрешават такива действия. Често напомняме за този срок, но това е изцяло в полза на потребителите, за да знаят своите права и времето, в което могат да ги упражнят", обясни Кацаров.

Ясен Кацаров посочи, че потребителите, които имат въпроси, свързани не само с изравнителните сметки и общите фактури, могат да се обръщат към експертите на дружеството.

"Специалистите ни са на разположение за въпроси и препоръки за подобряване на дейността. Всяко запитване или сигнал ще получи отговор. За по-бърза връзка, абонатите могат да се свържат с нас на националния телефонен номер 0700 500 20 или на имейл адрес: office@toplo-pernik.com ", заяви Кацаров.

Директорът на дружеството поясни и защо клиентите, избрали "Топлофикация Перник" за топлинен счетоводител, нямаха изравнителни сметки за периода 2020/2021.

"Това се отнасяше за всички клиенти към дадена абонатна станция, на които топлинен счетоводител е Топлофикацията и преди стартиране на отоплителния сезон са монтирали уреди за дистанционен отчет. Съгласно нормативната уредба, когато отчетът е провеждан ежемесечно, не се изготвя изравнителна сметка. В случая, благодарение на предимствата на дистанционното отчитане, не е необходимо осигуряване на достъп до жилището на клиентите", посочи Кацаров.

Ясен Кацаров напомни, че след приетите изменения в Закона за енергетиката до 2027 г. задължително всички уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане.

"С измервателните устройства с отчет от разстояние клиентите не трябва да осигуряват достъп на инкасаторите за снемане на показанията. Потребителите няма да получават прогнозни и изравнителни сметки. Уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет позволяват изготвяне на ежемесечни сметки на база реалното потребление", посочи Ясен Кацаров.

Директорът на "Топлофикация Перник" изказа благодарност към всички клиенти, които допуснаха топлинните счетоводители да отчетат уредите в домовете им. По думите му много малка част са потребителите, които поради непредвидени обстоятелства, не бяха успели да се вместят в една от двете дати за отчет.

"След това обаче сами са потърсили съответните фирми за дялово разпределение, за да се извърши отчетът на уредите", каза Ясен Кацаров. Директорът заяви, че с всяка изминала година намалява делът на клиентите, които не са позволили на отчетниците да запишат данните.