"Енергийният преход трябва да е балансиран, плавен и с ясна визия какво следва след него. Трябва да се вземат под внимание българските национални специфики. България е от държавите, които са зависими от използването на въглища и осъществяването на плана за преминаване към нисковъглеродно производство ще изисква време и много средства". Това каза Ясен Кацаров, директор на "Топлофикация Перник".

По думите му е необходимо да се очертае бъдещето на въглищните региони. Кацаров бе категоричен, че трябва да се гарантира сигурност на заетите, така че промените, които ще се правят заради "Зелената сделка", да не са за сметка на работниците.

"Преходът може да е успешен за България само, ако работим заедно. Енергийният преход е предизвикателство, но и възможност. Успешното реализиране зависи от съвместната работа на всички нас", заяви Ясен Кацаров.

Директорът на "Топлофикация Перник" изрази мнение, че "Зелената сделка" ще даде на страната ни изцяло нов облик.

"Тя може да осигури много нови и благоприятни възможности за повишаване на нашата конкурентоспособност и технологично обновление. Ако България не иска за сетен път да изостава, трябва да изпълни целите , които пактът задава", допълва още той.

"България трябва да предприеме мерки за поетапно прекратяване на употребата на въглища. Като страна член на Европейския съюз трябва да гарантираме справедливия преход на регионите, зависещи от въглища. Югозападният е точно такъв. Реформите в енергийния сектор са неизбежни. Ние от Топлофикация Перник започнахме трансформацията отвътре, като постепенно заместваме въглищата с други по - екологични алтернативи", сподели Кацаров.

На въпрос относно инвестициите за осъществяване на зеления преход, Ясен Кацаров посочи, че са започнали административните процедури за използване на биомаса като екологичен източник на енергия.

"Използването й допринася за намаляване на въглеродните емисии и не оказва вредно въздействие върху околната среда. Друго предимство е, че биомасата е възобновяем източник на енергия", уточнява още той.

"През 2020 г. предприехме и още една голяма стъпка в посока създаване на по-екологична енергия. Внесохме в РИОСВ - София инвестиционно намерение за използване на природен газ за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Закупихме газови когенератори и очакваме да получим необходимите разрешителни, за да преминем към монтажа", каза Кацаров. По думите му инвестицията в природен газ е инвестиция в бъдещето на предприятието.

"Технологията е част от процеса на трансформация на "Топлофикация Перник", свързан с постигане на въглеродна неутралност в следващите 30 години. През годините сме доказали нашата ангажираност към енергийната независимост на страната и амбициите за намаляване на замърсяването на въздуха", допълва директорът на предприятието.

Ясен Кацаров обясни, че инвестицията е част от техния принос към намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха в град Перник.

"Ще осигуряваме екологична топлинна енергия на абонатите си. Смятам, че към този момент бъдещето на българските топлоелектрически централи е в използването на природен газ. Трансформация ще помогне да продължим да работим и да запазим работните места и поминъка на служителите ни", заявява Кацаров.