"Топлофикация Перник ще компенсира всички абонати, които са били с намалено топлоподаване за период по-голям от 48 часа! Ние винаги сме спазвали правилата и за нас справедливите отношения с нашите абонати са от особено значение", заяви изпълнителният директор г-н Ясен Кацаров.

Изявлението на Ясен Кацаров е в отговор на предписание на КЕВР, с което от Регулатора постановяват, че абонатите на Топлофикация Перник трябва да получат финансова неустойка във връзка с намалено топлоподаване.

"Компенсацията ще се извърши при осъществен от КЕВР стриктен контрол, което е гаранция, че клиентите няма да бъдат финансово ощетени. Напротив, засегнатите абонати ще платят по-малко за месец, в който са ползвали топлинна енергия", обясни Ясен Кацаров - изпълнителен директор на топлофикационното дружество в град Перник.

Директорът не отрече, че в месеците декември и януари Топлофикация Перник не е успяла да достави с необходимото качество топлинна енергия в част от абонатните станции. Ясен Кацаров потвърди, че намаленото топлоподаване е продължило повече от 48 часа, поради което се ангажира, че Топлофикация Перник ще компенсира клиентите, които не са получили 100% качествена услуга.

"Нашите колеги ще калкулират компенсацията като се съобразят с указанията на Регулатора. На база потреблението на топлинна енергия при сходни метеорологични условия пресмятаме количеството недоставена енергия. Недоставеното количество енергия се трансформира в пари. Получената сума ще се приспадне от фактурите на абонатите за месец март и месец април", обясни Ясен Кацаров.

Директорът не пропусна да поднесе извинения за причиненото на абонатите неудобство.

"Поднасям най-искрените си извинения за неудобствата, които абонатите са претърпели. Държа да уточня, че поради променливите климатични условия и редуването на периоди на студени с много по-топли дни, аварийността на топлопреносната мрежа за съжаление се повишава. Само висококвалифицираният труд и професионализмът на служителите на Топлофикация Перник са ограничили в максимална степен периодите с намалено топлоподаване", каза г-н Кацаров.