УПФ "Топлина" приключва годината с най-висока доходност сред универсалните пенсионни фондове. За последния 24-месечен период на годишна база пенсионният фонд е постигнал доходност за последния 24 месечен период на годишна база от 3.10 %.

На второто и третото място се подреждат съответно УПФ "Съгласие" с 2.76 % и УПФ "ЦКБ-Сила" с 2.39 %, следвани от "УПФ "Бъдеще" /1,42%/, "Ен Ен УПФ" /0,90%/, УПФ "ДСК-Родина" /0,89%/, УПФ "Доверие" /0,41%/, УПФ "Пенсионноосигурителен институт" /0,15"/ и "ЗУПФ Алианц България" /0,10%/. Резултатите постигнати от пенсионните дружества, управляващи съответните фондове за допълнително пенсионно осигуряване нямат връзка с бъдещи резултати.

Информацията е по данни на КФН, на провелото се заседание на 16 януари. Тогава КФН определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29 декември 2017-а до 31 декември 2019 г. В решението се посочва, че всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар".