Държавната власт се кани да затвори за неопределено време ТЕЦ Бобов Дол, което ще доведе до голям дефицит на електрическа енергия в страната ни. За това алармираха от централата след като по време на проведеното по-рано днес пленарно заседание народният представител Владислав Панев отправи въпрос към министъра на околната среда Асен Личев относно принудително спиране на производствена дейност на ТЕЦ Бобов Дол АД. По темата разговаряме с Кристина Лазарова, председател на СД на ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД.

- Г-жо Лазарова, по време на днешното парламентарно заседание депутатът от Демократична България Владислав Панев отправи въпрос към Министъра на околната среда и водите Асен Личев относно принудително спиране на производствена дейност на ТЕЦ Бобов Дол АД. Ще ни кажете ли какво налага спирането на работата на централата?

- На 29.07.2021 г. след проверка от страна на РИОСВ беше установено от тяхна страна, че има пропуски по газоходите на Централата. Контролният орган изготви протокол от проверката и беше изготвено предписание нарушените повърхности, свързани с Блок 1 и 2 на централата да бъдат отстранени до 30.08.2021 г. Изпълнителният директор инж. Любомир Спасов и неговият екип изготвиха ремонтна програма за отстраняване на нередностите със срок до 30.08.2021 г., съобразен с датата от предписанието. Учудващо за нас на 17.08.2021 г. екип на РИОСВ пристигна в Централата с изготвена заповед за налагане на принудително административна мярка с цел спиране на работата на два от котлите. Третият е винаги в резерв, което в този случай означава цялостно изключване на мощностите. Ние бяхме в абсолютно недоумение как след като имаме срок до 30.08.2021 г. , той не само не се спазва, не ни предупреждават, че времето му ще се съкрати, но директно се налага най-тежката мярка за преустановяване на дейност.

След реорганизация, включване на екипи, които да работят на три смени и 24 часов режим, на 23.08.2021 г. отправихме покана към РИОСВ да установи, че сме отстранили пропуските. Ден по-късно беше извършена тази проверка и констатацията на РИОСВ, въпреки извършените дейности, беше, че трябва да спрат дейността на централата поне за няколко дни. Последното в никакъв случай не е нормално. Такъв тип мощност не се погасява от днес за днес с идеята да бъде за няколко дни, но да не се знае колко ще бъде това време е абсурдно.

- Какъв ще бъде ефектът за потребителите, ако мощностите на ТЕЦ Бобов дол бъдат временно спрени? Смятате ли, че тази стъпка ще се отрази като допълнително повишаване на цената на тока?

- Катогерично, да. При спиране на мощностите на Централата ще се появи един недостиг от приблизително 500 МВт. Това са количествата, които ние не реализираме в електроенергийната система и съответно тези, които ще е необходимо да закупим, за да покрием недостига към нашите контрагенти.

При търсене и закупуване на тези 500 МВт цената на електроенергията ще се покачи драстично, тъй като Централата ще трябва да ги осигури от сегмент "Ден напред" на Българската независима електроенергийна борса. Това ще доведе до допълнително покачване на цените за електроенергия, според нашите изчисления с приблизително 40 лв./МВт.

- Получавала ли е ТЕЦ Бобов дол АД дерогация за нормите по Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от МОСВ и ИАОС?

- От страна на ТЕЦ Бобов дол не е подадено искане за получаване на дерогация по цитираната от Вас Директива. Поради причината, че в момента заложените норми в комплексното разрешително са даже по-ниски от тези, които биват налагани във въпросния документ. Много е странно и безумно някой да говори за това как не е позволено на Централата да се ползва от възможността за дерогация, а ТЕЦ Бобов дол да не е подавал документи, че иска такава.

- В отворено писмо Ръководството на ТЕЦ Бобов дол заяви, че РИОСВ - София е дала срок за отстраняване на нередностите по газоходите на Централата до 30 август 2021 година. Към днешна дата тези несъответствия отстранени ли са и защо се налага преустановяването на дейността на ТЕЦ-а при положение, че има още време до изтичането на този срок?

- Както по-горе споменах, в Централата се създаде организация за по-ранно отстраняване на посочените нередности. Това е и причината, поради която колегите на място са преценили, че могат официално да поискат РИОСВ да провери, че предписанието е изпълнено. Предоставени са им фактури от закупени материали, график на ремонтните групи, подробен снимков материал и детайлно описание на дейностите.

- Направихте ли опит да разговаряте лично с Министър Личев относно затварянето на Централата и какво Ви каза той?

- Изпълнителният директор на Централата инж. Любомир Спасов поиска официална среща чрез секретариата на Министър Личев в рамките на деня, в който беше връчена принудително административната мярка на Централата, т.е. на 17.08.2021 г. Ръководството беше уведомено от Администрацията на Министър Личев, че такава среща той не иска да направи и че не желае да се вижда с хора от този конкретен оператор.

Аз лично смятам, че идеята на изпълнителната власт е да работи с и в полза на обществеността. Това обаче в този случай не се случва и не се вижда. Обратното, внушава се, че Централата е в грубо нарушение, че иска срещи и че търси правата си. Ние винаги сме търсили конструктивен диалог, особено сега, когато сме на прага и в началото на извървяване на стъпки към пълна трасформация на сектора. Това как ще се случи с такъв тип поведение за нас е непонятно.

Нямам представа дали г-н Личев е запознат, но изключително неприятно е поведението на екипа от РИОСВ - София, който е бил на последната проверка. Агресивно поведение, обиди към персонала на централата. Това няма право, според мен, нито един държавен служител да си го позволява.

На ТЕЦ Бобов дол предстой енергийна трасформация и поетапно премахване на въглищата като гориво. Как, според вас, ще се случи това, когато ние имаме влошен диалог.

- На фона на рекордните цени на електроенергията, които са на път да принудят бизнеса у нас да преустанови дейност, смятате ли, че именно затварянето на една от най-големите български централи е разумна мярка?

- На фона на тези цени, трябва да се търси диалог с всички участващи в сектора. Да бъдат водени бързи и оперативни разговори с цел взимане на решения и намаляване на тези високи цени. Това може да бъде направено, но когато бъдат включени всички страни в процеса. Разделението на дружества, които са държавни и такива, които са частни, точно в този момент е в ущърб на тези, които плащат високата цена на тока. Действия от страна на институция като МОСВ, които не искат да имат диалог с оператори и са несъобразени и синхронизирани с Министерство на енергетиката, будят притеснение за нездрав интерес и умишленост.

- Как ще сесправите с галопиращите цени на въглеродните емисии?

- Трудно! За това и се опитваме да вървим към използването на природен газ и инвестиране във възобновяеми мощности, като фотоволтаици към Централата. И тук да добавя, че използвам Вашата медия, за да отправя апел за премахването на административната тежест за инвестиции, които ще допринесат за подобряване на дейността, на което й да е било дружество в полза на околната среда. Безумно е да бъде подадено инвестиционно намерение за използване на природен газ във въглищна централа април месец тази година и на централата до днес все още да не е указано на каква процедура подлежи.