Работодателят няма право да задължава работниците да се ваксинират, заявява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право, цитиран от БТА. След отварянето на "Зелените коридори" и старта на свободното ваксиниране, към безплатната платформата за трудовоправни въпроси www.mywork.bg, на която Капитанов е създател, са били отправени множество запитвания от потребители дали работодател може да задължи работниците си да се ваксинират, съобщават от платформата.

Не са рядкост случаите, в които работещите са подложени на, меко казано, некоректно поведение от страна както на ръководителите си, така и на други колеги на работно място относно индивидуалното решение на всеки да се ваксинира или не, посочва експертът.

Става въпрос не само за натиск чрез заплахи за недопускане до работа, намаляване на доходи, лишаване от придобивки в работата, а дори и за подмятания, разни намеци за действие в едната или другата посока, допълва Капитанов.

Той припомня, че ваксинирането срещу коронавирус (или срещу каквато и да е друго заболяване) е доброволно и право на всеки човек е да направи личен избор. Личният избор може да бъде продиктуван от всякакви причини - здравословни, религиозни, семейни и професионални, които са обективни или субективни, и никой няма право да оказва влияние чрез натиск върху тях.

Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони, като това право абсолютно никъде не е обвързано с решението на гражданите и предприетите от тях действия за ваксиниране или не, допълва експертът.

Капитанов анализира международни, европейски и национални закони и уточнява, че българското законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация.

Съгласно Закона за защита от дискриминация "тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на дискриминационните признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител, посочва експертът. При неизпълнение на това задължение, работодателят носи отговорност по Закона за защита от дискриминация за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

В подобни ситуации хората имат право да подадат жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по-висшестоящият орган не предприеме проверка, заявява експертът по трудово право.

Органът, който отговаря за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство на възможностите, е Комисията за защита от дискриминация. Тя е специализиран държавен орган, който осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация или други закони, уреждащи равенство в третирането. При всички случаи хората биха могли да подадат сигнал и до териториалната дирекция "Инспекция по труда", придружен с подробна информация по случая.