Доставките на руски газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир" започнаха в понеделник, като газопроводът беше пуснат в действие по време на телеконферентен мост с участието на руския президент Владимир Путин, президента на КНР Си Дзинпин и изпълнителния директор на "Газпром" Алексей Милер.

"Уважаеми Владимир Владимирович, скъпи Си Дзинпин, от диспечерския компресорната станция Атаманская, се управлява подаването на газ в газотранспортната система на Китайската народна република. Уважаеми Владимир Владимирович, позволете ми да дам команда за отваряне на линейния клапан", каза Милер, цитиран от ТАСС.

След като получи разрешението от Путин, ръководителят на "Газпром" каза: "Скъпи Владимир Владимирович, скъпи Си Дзинпин, кранът е отворен. Газът се подава в газопреносната система на Китайската народна република."

Както Милер отбеляза, в изграждането на газопровода са участвали почти 10 хиляди души и 4,5 хиляди единици оборудване. Използвани са 130 хиляди тръби с различен диаметър с тегло над 1,8 милиона тона, заварени са повече от 260 хиляди фуги, изградени са 10 кръстовища над големи реки и 100 кръстовища над реки и блата, добави ръководителят на "Газпром". "И хората, и технологиите се справиха", отбеляза Милер.

Първоначално пускането на газопровода беше планирано за 20 декември, но работата беше завършена предсрочно.

Проектът за доставки на газ по "източния" маршрут е най-големият инвестиционен проект в световната газова индустрия. Като част от неговото изпълнение "Газпром" досега е изградил участък от газопровода "Силата на Сибир" с дължина около 2200 км - от Якутия до границата с Китай в района на Благовещенск. Той завърши изграждането на компресорна станция "Атаманская" и трансграничен участък, включващ подводен проход с две връзки през река Амур.

Доставките по договора за покупко-продажба на газ между "Газпром" и китайската енергийна компания CNPC ще се извършват в продължение на 30 години. Те са обезпечени с надеждна ресурсна база, се казва в съобщение на "Газпром". Сега газът по "Силата на Сибир" идва от най-голямото находище в Якутия - Чаяндинское (газовите запаси там възлизат на 1,2 трилиона кубически метра).

Карта на газопровода "Силата на Сибир"

Карта: Газпром

В региона вече са изградени ключови съоръжения, включително интегрирани инсталации за подготовка, компресорна станция и съоръжения за поддържане на живота. Изградени са около 1000 км пътища, 25 моста.

Проектният капацитет на газовото поле е 25 милиарда кубически метра газ годишно, като постигането на този капацитет се планира за 2024 г.

В края на 2022 г. ще започне доставката на газ за "Силата на Сибир" от друго находище - Ковиктински (газовите запаси в него се изчисляват на 2,7 трилиона кубически метра); то е най-голямото в източната част на Русия. Сега там се изгражда  Иркутски център за производство на газ. Ще бъде изградна газова връзка от около 800 км от Ковикта до Чаяндинското поле и до "Силата на Сибир".

Обемът на доставките на газ по договора между "Газпром" и Китай по газопровода "Силата на Сибир" през 2020 година ще бъдат 5 милиарда кубични метра. Под клаузата "вземай или плащай" (take or pay) попадат 85 процента от транспортираното синьо гориво (ангажимент за фиксиран годишен обем газ). Това съобщи при телеконферентна среща с инвеститори на 29 ноември временно изпълняващият длъжността началник на отдел на Газпром експорт Андрей Зотов, цитиран от ТАСС.

Пълният капацитет на газопровода ще бъде 38 милиарда кубически метра годишно, а сделката за доставките по "Силата на Сибир" е на стойност 400 милиарда долара.