Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД през последното шестмесечие на годината. Кратка хронология показва четири случая на непланово изключване на оборудване - на Шести блок на 03.07.2019 г., последвано от изключване на две циркулационни помпи на 01.08.2019 г., на Пети блок на 16.11.2019 г. и изключване на генератора на Шести блок през настоящата /б.р. миналата/ седмица. Това пишат от Асоциация свободен енергиен пазар в писмо, адресирано до председателя на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ Лъчезар Костов и копие до ръководството на АЕЦ "Козлодуй".

"Не считаме за нормална ситуация с толкова честа аварийност на съоръжения на атомната централа. Още повече, това са най-големите генерационни мощности в националната електроенергийна система, които осигуряват основна част от базовия товар и влияят върху системната сигурност", пишат от АСЕП в писмото.

От асоциацията искат да получат информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности, както и анализ на докладите от четирите събития и извършената планова ремонтна програма на атомната централа.

"От сайта на Агенция за ядрено регулиране е видно, че по повод на аварията от 03.07.2019 г. е назначена и Комисия за анализ на събитието, като се надяваме да са налични и резултати от работата й", допълват от АСЕП.