Асоциацията на организациите на българските работодатели поиска извинение от финансовия министър Асен Василев, заради негов коментар по време на тристранката вчера. 

В позиция на организацията пише, че Асен Василев е заявил, че: "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро".

От Асоциацията заявяват в отговор, че като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че:

  • В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-некадърен работодател е именно държавата!
  • На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В чужбина и министрите получават повече.
  • Непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда.
  • Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е социална помощ.

В допълнение от АОБР отбелязват, че по показател "работещи бедни" България е в средата на класацията в ЕС. А по показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1.

От АОБР напомнят, че "некадърният" български работодател, за разлика от европейските си колеги:

  • е принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години "кадърно" управление на енергийният сектор в България;
  • с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо ниво, заради изключително "ефективното" управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите;
  • принуден е да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради "целенасоченото" изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати).
  • През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително "компетентното" въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем.

"На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната действителност. Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че ще се справи и сега", пише още в позицията на АОБР.

Работодателите настояват вицепремиерът да се извини на българските работодатели.