Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) се ангажира да помогне за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите. Малко преди коледните празници КЕВР изпрати писмо до всички топлофикации в страната, с което ги прикани да предоставят публично повече информация за произведената топлинна енергия всеки месец, както и за възникнали аварийни ситуации.

Според КЕВР топлофикациите трябва да предприемат допълнителни мерки за информиране и улесняване на клиентите на топлофикационните дружества във връзка с възникнали проблеми в условията на пандемия.

"Изцяло подкрепям КЕВР. Считам, че препоръката от страна на Регулатора към топлофикациите в страната е напълно резонна. Добре е да се предоставя повече информация на крайните потребители, но искам да уточня, че е важно да се отделят единствено данните, които са разбираеми за широката общественост.

Ние от Асоциация на топлофикационните дружества в страната се ангажираме да спомогнем за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите, които са наши членове", заяви инж. Кремен Георгиев председателят на АТДБ.

Инж.Георгиев посочи, че трудната 2020 година е доказала, че сме силни единствено, когато работим заедно. Той смята да обсъди с ръководствата на всички топлофикации, които членуват в Асоциацията, как да се унифицира процесът по информиране на потребителите.

"Изготвянето на кратък анализ за производството и потреблението всеки месец, няма да отнеме много време и ще предостави важна и полезна информация на потребителите на топлинни услуги. Особено потребна ще е за клиентите, които все още са прогнозен отчет. Анализът ще им позволи по-лесно да контролират потреблението си, а и да планират по-ефективно разходите си" обясни инж. Георгиев.