Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер сключи договори с Община Карлово и инвеститора "Ди Би Карго България" ЕООД за финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), съобщиха от министерството.

От бюджета на МИР на Община Карлово ще се предоставят 2 690 732 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура за реконструкция на ул. "Индустриална".

В съобщението на министерството се казва, че след двугодишно забавяне, започналата още през 2020 г. процедура за финансиране на реконструкцията на ул. "Индустриална" беше приключена, след като Министерският съвет с решение от 23 юни 2022 г. подкрепи инвестиционен проект на "Ди Би Карго България", с което упълномощи министъра на иновациите и растежа да сключи договори.

Инфраструктурата ще бъде изградена във връзка с финализиране на изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект на дружеството по ЗНИ на стойност 6 820 000 лв. в Карлово.

Дружеството "Ди Би Карго България", което предлага услуги в сферата на железопътния транспорт, е 100% собственост на Deutsche Bahn AG - една от най-големите световни логистични групи. Освен основния офис, който се намира в Карлово "Ди Би Карго България" има спомагателни офиси и в други части на България.

Общината ще има възможност непосредствено след предоставянето на средствата да организира изграждането на инфраструктурата.

Реконструкцията на улицата ще доведе до подобряването на транспортните и икономически връзки на всички икономически оператори, развиващи дейността си на територията на Индустриална зона - Карлово. Реконструираната улица "Индустриална" ще облекчи натовареното движение и ще подобри транспортното обслужване. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Карлово.