Сегашният по-кратък живот на работното място е още по-очевиден сред по-младото поколение. Проучване на "Делойт" (Deloitte) за 2018 г. установи, че 43 на сто от поколението на хилядолетието (т.нар " милениум поколение") планират да напуснат текущата си работа в рамките на две години. Нещо повече, неотдавнашен доклад на "Тек Нейшън" (Tech Nation) разкри, че свободните работни места в технологичния сектор стават все повече във Великобритания. Това се допълва от факта, че редица индустрии са изправени пред недостиг на умения - което означава, че конкуренцията в областта на HR за намиране на най-добрите кадри и задържането им е по-ожесточена от всякога.

Тъй като задържането и набирането на таланти стават все по-важни за постигане на конкурентно предимство в бизнеса, ролята на HR се прехвърля от чисто административните функции към ключовата част от процеса на вземане на решения. В тази нова среда HR екипите трябва изцяло да преосмислят своя подход за привличане и задържане на най-добрите и най-ярките таланти - и това изисква задълбочено разбиране на работната сила.

Цената на "напускането"

Ако ценен член на персонала напусне, времето, необходимо за намиране на подходящ заместник, не е единственият разход за компанията. Всъщност финансовото въздействие може да е два пъти по-голямо от заплатата на напускащия, ако се вземат предвид разходите за набиране, спадът в производителността и увеличените инвестиции за обучение.

Нека не забравяме и потенциалното отрицателно влияние, което това може да има върху работната среда, особено ако този човек е оказал влияние в бизнеса. Въздействието на талантлива личност, която подаде оставка, може да е като "ударна вълна" върху цялата организация, което води до промени в управлението и преструктуриране на екипа.

Независимо от ролята на напускащия, вероятно екипът ще трябва да компенсира част от натовареността си. И дори когато бъде намерен заместникът, той ще се нуждае от време, за да се установи, да се обучи и да се научи как да работи ефективно в новия си екип Това също отнема време на мениджърите, докато придобиват нови умения.

Придобиване на цялостен поглед върху работната сила

Преодоляването напълно на ефекта от "напускане на икономиката" може да е трудно, но има проактивни стъпки, които HR екипите могат да предприемат, за да намалят значително неговото въздействие. Не просто да се отчита колко хора са напуснали компанията, а наистина да се разбере кой и защо, както и да се оцени цялостното настроение на служителите.

За да постигнат "Google Earth" представата за работната сила, HR специалистите все повече се обръщат към анализиране на хората - поле на науката, което включва събиране и интерпретиране на точни данни за служителите, за да се определи поведението и да се предвидят и предотвратят проблемите навреме.

Извличането на ценна информация от тези данни може да помогне на HR специалистите да отговорят на критични за бизнеса въпроси: откъде идват най-добрите служители, защо хората напускат компанията и как се чувстват работещите.

Иновации в задържането

Когато става дума за използване на тези анализи, за да се задържат таланти, традиционните методи не издържат. С други думи, HR екипите не могат да разчитат единствено на годишни прегледи на служителите и наследени HR технологии, за да събират необходимата информация от данните за оценка на удовлетвореността на служителите. Казано по-просто, анализът на хората изисква промяна в етоса по отношение на науката за данни и HR технологиите.

На практика данните за служителите трябва да бъдат централизирани от цялата организация, обединявайки всички отдели. Важно е HR екипите да бъдат обучени за това как да използват анализа на хората, но е жизненоважно цялата компания да разработи подход, базиран на данни. Следователно трябва да се превърне в рутина за служителите и мениджърите да въвеждат правилната информация в съответната система.

За щастие, на пазара има много нови решения за анализи на хора, които са лесни за изпълнение и автоматизират много тежки задачи за HR екипите, което им позволява да се съсредоточат върху взимане на стратегически решения. И докато преминаването към подход, базиран на данни, може да изисква известна предварителна инвестиция, възвръщаемостта ще превиши драматично произтичащите загуби, които идват с напускането на важен член на персонала.

Проактивен HR - запазване на таланта

Анализът на хората е ефективен само ако HR екипите и ръководителите на организацията анализират и действат стратегически и навреме. Ако се справят добре, бизнесът може да използва резултатите, за да възприеме подход, базиран на данни, за да възпре напускащите.

Един активен метод за устояване в тази нова среда е цялостното картографиране на работната сила. Това упражнение може да помогне за разкриване на връзките между отделите и да подчертае кои са истинските инфлуенсъри - към кого биха се обърнали ​​хората, ако имат проблем например. Показателно е, че използването на данни за картографиране на служителите може да разкрие къде съществува риск от прекъсване на връзката, като наличие на проблемни структури или прекъснати линии на комуникация. Това позволява на HR екипите да вземат информирани решения и да направят подобрения.

В много случаи една малка, превантивна промяна може да има значение, когато става въпрос за задържане на служители, като например да се знае за пътуванията на работниците или това което харесват или не харесват. Идентичността на човек по време на работа и след работа е важна за изграждането на цялостната картина на служителя. Използвайки информация от точни данни, HR може да подобри всекидневието на работния живот.

Да останеш една крачка пред "напускането на икономиката"

В среда, която непрекъснато се развива, HR екипите играят неразривна роля в поддържането на конкурентно предимство в компании от всякакъв размер. Главният въпрос е не просто да се познава работната сила, а в действителното й разбиране. Кои са незаменимите служители, кои са инфлуенсърите и какво точно ще е нужно, за да останат? Ако HR знае това, ще може да намали влиянието на преходната работна сила и да устои на бурята "напускане на икономиката" и така да осигури на бизнеса не само оцеляване, но и процъфтяване.

Рони Зехави е главен изпълнителен директор и съосновател на HR Tech платформата, Hibob. Има над 25 години опит в многонационални, високотехнологични компании. Преди да създаде Hibob, той е бил предприемач в Residence в Силиконовата долина, базиран на Bessemer Venture Partners. Той е стратегически съветник и съосновател на Team8 Cyber ​​Security. Рони Зехави също беше съосновател и изпълнителен директор на Cotendo, мрежа за доставка на съдържание.