Новите технологии са се превърнали в неделима част от почти всеки аспект на икономическия живот. Днес едва ли има фирма или организация, която да не може да се възползва от тях. Дигитализацията е ключова за редица едри, средни и дори дребни предприятия. Всичко това поражда глад за ИТ кадри.

Въпреки голямото търсене, талантливи и съвестни ИТ специалисти се намират изключително трудно. Нещо повече, те знаят колко са търсени. Така възниква въпросът - как работодателите могат да привлекат и запазят ИТ талантите, необходими за успешното дигитализиране на своя бизнес?

На първо време, предприятията трябва да създават роли, които да съответстват на силните страни на работещите в тях. ИТ специалистите трябва да се чувстват ангажирани, но не със скучни задачи, а с такива пасващи на интересите им.

Преди всичко талантливите технически работници жадуват за чувство за цел и значимост. За да се постигне това, има няколко практически стъпки, които работодателите могат да предприемат. Ключовият момент е служителите да се чувстват ценени, ангажирани и по пътя към пълноценна кариера.

Какво искат ИТ работниците

На запад е популярна тезата, че по-младите специалисти са по-малко мотивирани от пари и вместо това "се борят" повече признание, отговорност и чувство за значимост на работното място. В това има известна истина, защото в технологичния сектор заплатите така или иначе въобще не са малки.

Въпреки че възнаграждението е съществен фактор, скорошно проучване на служителите във Facebook установи, че основните мотиви за работа на служителите са тяхната работа, колектива и каузата зад компанията. Бизнесът трябва да обмисли тези фактори, ако иска да задържи своите ценни служители.

Талантливите ИТ специалисти искат възможността да преследват своите интереси и да развиват уменията си; те искат да се чувстват част от екип; искат да правят нещо, което е от значение. Разбира се, всеки служител е различен и и се мотивира от различни неща. Независимо от това, изброеното по-горе е отлична отправна точка за компании и организации, които се стремят да създадат привлекателно и харесвано място за работа.

По-гъвкавите възможности за работата са ценени от ИТ специалистите

Източник: UniCredit Bulbank

Създаване на значими кариери

На теория пътят по кариерната стълбица е доста логичен: започвайки от най-ниското стъпало, ние се катерим, докато не стигнем нейния връх. За много хора днес това ще бъде пътят, който те искат да следват. Но организациите не могат да приемат, че това е амбицията на всеки, особено не и за талантливи ИТ служители.

Специалистите много по-често няма да искат да напуснат мястото, където уменията им са най-добре използвани и където смятат, че имат най-голямо значение. Те биха се отказали от преследването на по-висок пост, стига да са удовлетворени напълно от настоящия си.

Най-лошото, което един бизнес може да направи, е да отнеме възможността на служителите си да се доказват, справяйки се с предизвикателна и стратегически важна работа. Ключовото тук е да помислете как можете да създадете индивидуални кариерни пътеки, които дават възможност на работниците да развият своите умения и да постигнат по-голямо признание, като същевременно удовлетворяват желанието си да подкрепят стратегическите цели на компанията.

Не е важно единствено към къде се насочват служителите, а и как те получават подкрепа при работата и развитието си. Именно тук много предприятия трябва да възприемат дългогодишни подходи за обучение и професионално развитие. Технически ориентирани кадри като програмисти и ИТ специалисти предпочитат по-гъвкави възможности за обучение и работа пред по-систематизираните и остарели такива.

Най-добрият подход, свързан с ефективността, включва достъп до огромно количество ресурси и комбинирането им с редица високоспецифични модули за микрообучение, които помагат на работниците със задачата пред тях. Естествено, тези ресурси трябва непрекъснато да се актуализират, осигурявайки допълнителна възможност за ангажиране на служители, като ги насърчават да участват в курсове и програми за повишаване на уменията им.

Трябва да накарате служителите си да се чувстват ценени и значими

Снимка: Shutterstock

Освободете служителите

Когато служителите ви се доказват, е важно да ги награждавате със степен на гъвкавост в проектите, по които работят. Има много начини, по които да направите това. Например, възможно е да възложите някоя по-ежедневна задача на друг външен служител или дори на техен познат специалист, като по този начин ги разтоварите временно. Свободното време може да се използва за повишаване на квалификацията с онлайн обучения или курсове.

Тези видове възможности помагат да поддържате своите ИТ кадри в топ форма, като им давате шанс за допълнително развитие, дори ако те са фокусирани предимно върху една или две технологични задачи за дълги периоди от време.

Трябва да знаете, че ИТ специалистите лесно могат да се отегчат от рутинните и еднообразни дейности, което да ги накара да потърсят друго работно място. Ако обаче заложите на разнообразяването на задачите им и повишаването на квалификацията им, резултатът може да се окаже много добър и за вас като работодател. От една страна ще задържите кадрите си, а от друга - именно разнообразяването на рутината и повишаването на квалификациите могат да родят добри идеи и иновации.

Бизнесът трябва да създаде усещане за свобода и да породи доверие, като насърчава работниците да преследват собствените си интереси. Изследванията показват, че организации като Google позволяват на своите служители да отделят 20 процента от времето си за свързани с компанията странични проекти, които не са особено свързани с ежедневните им задължения. Разрешаването на служителите да работят по други проекти, които предизвикват техния личен интерес, може да помогне както за ангажираност, така и за лоялност, като същевременно насърчава култура на сътрудничество.

Всеки бизнес може да се възползва от възможностите на новите технологии, но това изисква правилните ИТ кадри

Снимка: Shutterstock

Няма универсални решения

Важно е да запомните, че следването на конкретен набор от препоръки, работещи за друга компания, може да не работи за вашата. Твърде многото предписания и съвети няма да помогнат за изграждането на добро място за работа. Принуждаването на служител да засенчи някого или да работи в нов отдел може да бъде също толкова вредно, колкото изобщо да му дадете нови възможности за изява.

Вместо това компаниите трябва да овладеят нещо, което не винаги идва естествено за бизнеса: третирането на хората като индивиди. Мениджърите трябва да са наясно с уникалните нужди и мотивации на екипа си. Те трябва да се ангажират в намирането на баланс между свършването на работните задачи и създаване на желания от специалистите кариерен път.

Намирането и запазването на талантливите ИТ служители не е лесна задача, но с тези четири подхода вашата организация може да започне да създава по-добра и по-смислена за работниците си среда. Именно мотивираните и доволни служители са ключовата съставка за успеха на всеки бизнес.