Заинтересованите служители са перфектните посланици на вашата организация. Те винаги дават онази "малка екстра", която може да доведе до огромна промяна за вашата организация. До колко са ангажирани в работата служителите по време на пандемията от COVID-19? И какво можете да направите, за да поддържате заинтересоваността и ентусиазма на служителите си?

Еffectory* разработи специален набор от въпроси за текущата коронавирусна криза: "Ефективен пулс на работната сила COVID-19" (Effectory COVID-19 Workforce Pulse). Намирането на отговорите на тези и други подобни въпроси ще ви позволят да прецените как се справят служителите ви и дали те могат да работят продуктивно в новите условия. Аксел Шипхоф споделя своите виждания, както и съвети за поддържане на заинтересоваността на вашите служители .

Защо е ангажираността е толкова важна в момента?

Мениджърите по човешки ресурси сега имат основна отговорност да обсъдят значението на ангажираността на служителите. Очевидно нямаме контрол над настоящата криза, но имаме контрол върху това как взаимодействаме със служителите си. И това е важно, защото вашата организация ще може да се справи с тази криза само ако вашите служители са заинтересовани.

Колко заинтересовани са служителите по време на пандемията COVID-19?

В момента много служители проявяват чувство на сплотеност: всички сме заедно в това. Служителите се удовлетворени, че все още имат работа и правят всичко възможно, за да я запазят. Екипите работят по-добре заедно и за момента традиционните правила и процедурите са с по-нисък приоритет или временно отложени.

От друга страна, важно е да запомните, че много неща се промениха за вашите служители за кратък период от време. Това означава, че те по-лесно се разсейват и работата може да е по-малък приоритет за тях в момента. Служителите също искат повече яснота. Организациите проявяват разбиране, но служителите не виждат това да е отразено напълно в натовареността им.

Какво показва проучване на Effectory:

  • 75 на сто от служителите са доволни от начина, по който организацията им се справя с кризата;
  • 71 на сто от служителите са уверени в бъдещето на организацията (тази цифра е била 76 на сто преди кризата);
  • 84 на сто от служителите са в състояние да работят дистанционно (това означава, че много организации отговарят на нуждите на своите служители);
  • от друга страна, само 66 на сто от служителите смятат, че могат да вършат работата си ефективно от дома;
  • и само 67 на сто от служителите се чувстват в безопасност.

Как поддържате заинтересоваността на вашите служители?

Поддържайте връзка със служителите си. Работете с тях, за да изградите бъдещето на вашата организация. Използвайте тези пет съвета, за да запазите служителите си ангажирани в работата:

Приспособете мнението си към новите условия. Поставете дългосрочни цели. И се уверете, че са едновременно ясни и ще предизвикат възхищение. Начинът, по който вашата организация се отнася към хората сега, няма да бъде забравен. Не само от вашите служители и потенциални служители, но и от вашите клиенти.

Създайте необходимите условия на служителите си, за да работят ефективно и безопасно от дома. Тези условия могат да направят вашите служители 63 процента по-продуктивни, 61 процента по-ефективни в отношенията с клиентите и 52 процента по-добре съдействащи си взаимно в работата.

Предложете на служителите си перспектива и усещане за цел: какво можете да направите сега, за да гарантирате, че вашата организация остава значима и в тези условия? Това ще осигури 49% повече увереност в бъдещето на вашата организация и 42% по-висока eNPS** - вероятност служителите ви да препоръчат вашата организация на хора, които познават.

Инвестирайте в развитието на вашите служители: какви умения и способности ще бъдат подходящи през следващите седмици или месеци? Предложете тренировъчни сесии и предотвратете напускането на повече служители (25 на сто), заради това, че не получават никакво обучение.

Заздравете връзките между служителите си, например като организирате виртуални обеди или срещи на по питие в петък вечер. Не забравяйте да продължите тези събития, дори когато започнем да се връщаме в офисите си на смени.

Какво ново предлагате по време на пандемията?

За да сте сигурни, че вашата организация ще преживее тази криза, е важно да бъдете иновативни. Иновации по отношение на вашите продукти и услуги - разбира се. Но още по-важен е иновативният подход в отношенията с клиентите, ангажираността и удовлетвореността на служителите. Ако осигурите (и предложите) една структура от иновации, 43 на сто от служителите ви ще имат желание да се присъединят към вас в този "поход". И в момента това е по-важно от всякога. "Ефективният пулс на работната сила COVID-19" показва, че най-силните организации са тези, които ангажират служителите си. Те вече знаят, че единственият начин, по който ще преминем през тази криза, е да работим заедно.

*Еffectory е водещият в Европа доставчик на решения за обратна връзка със служителите.

** eNPS (Net Promoter Score) е показател, използван от компаниите за измерване на удовлетвореността на служителите от техния трудов опит. Показателят се извлича от Net Promoter Score, който компаниите използват за изчисляване на удовлетвореността на клиентите от своя продукт или услуга. В случая на HR служителите се считат за клиенти. Опростеното обяснение в литературата за eNPS е, че този показател измерва разликата между най-щастливите и най-малко щастливи служители в дадена организация.

Всеки, който дава резултат 9 или 10, се нарича "промоутър" - това са хората, които най-вероятно ще "адвокатстват" на компанията пред други. Служителите с резултат от 0-6, се наричат "възпрепятстващи", тъй като е по-вероятно да говорят негативно за компанията. И накрая, тези, със 7 или 8, се определят като "пасиви" - техните резултати са изключени от изчислението на eNPS.