Еврохолд възложи на J.P. Morgan AG да е водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото финансиране на сделката с ЧЕЗ Груп, съобщиха от публичния холдинг в България.

"Радваме се, че ангажираме една от най-големите и опитни институции в света във финансирането на такива сложни сделки, особено в енергийния сектор. Това е още една стъпка напред към финализиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България до края на първата половина на тази година", коментира Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в Еврохолд.

През март Еврохолд обяви, че ще увеличи капитала си с емисия нови акции на Българската фондова борса /БФБ/, чрез която очаква да набере до 100 млн. евро собствени средства. Предмет на публичното предлагане ще бъдат малко над 79 млн. нови обикновени акции, всяка с номинална и емисионна стойност - съответно 1 лв. и 2.50 лв, се посочва в съобщението.

Както Dir.bg вече писа през 2019 г. "Еврохолд" поиска да придобие чрез "Ийстърн Юръпиън електрик къмпани" 7 компании от групата ЧЕЗ - "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България" , "ЧЕЗ Трейд България" , "Фри Енерджи Проджект Орешец", "Бара Груп" и "ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България". Холдингът получи всички необходими регулаторни разрешителни за реализиране на придобиването.

Цената на сделката е 335 млн. евро.

В началото на март стана ясно, че базираният в Люксембург инвестиционен фонд - GEM Global Yield LLC SCS (GEM) ще инвестира 31 млн. долара (26 млн. евро) в "Еврохолд". Дяловата инвестиция ще позволи на GEM да придобие акции в българския холдинг. А на "Еврохолд" - да използва инвестираните средства за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за развитие на застрахователния си бизнес.