Базираният в Люксембург инвестиционен фонд - GEM Global Yield LLC SCS (GEM) ще инвестира 31 млн. долара (26 млн. евро) в българския "Еврохолд". Дяловата инвестиция ще позволи на GEM да придобие акции в българския холдинг. А на "Еврохолд" - да използва инвестираните средства за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за развитие на застрахователния си бизнес. Двете страни вече имат подписано споразумение за ангажимент.

"Радваме се, че GEM реши да инвестира в нашия холдинг и да подкрепи инвестиционната ни стратегия. Споразумението с GEM e ясен знак за доверие в мениджмънта и развитието на нашата компания", коментира Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в "Еврохолд".

Стратегическата дългосрочна цел на компанията е да се превърне в един от водещите независими доставчици на финансови и ютилити услуги в Югоизточна Европа, съобщиха от холдинга. 

Както Dir.bg вече писа през 2019 г. "Еврохолд" поиска да придобие чрез "Ийстърн Юръпиън електрик къмпани" 7 компании от групата ЧЕЗ - "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България" , "ЧЕЗ Трейд България" , "Фри Енерджи Проджект Орешец", "Бара Груп" и "ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България". Холдингът получи всички необходими регулаторни разрешителни за реализиране на придобиването.

Цената на сделката е 335 млн. евро.

GEM e глобален фонд с 30 години история и над 400 реализирани сделки. Фондът е инвестирал $3.4 млрд. в 70 държави, предимно на развиващи се пазари.