"Основното предимство на Топлофикация Плевен като производител на енергия е фактът, че осигурява екологично производство, защото основното ни гориво е природният газ. Използваме един екологичен източник на енергия", каза инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Инж. Василев посочи създаването на все по-чисто производство на енергия сред основните цели, заложени в стратегията за развитие на предприятието.

"Приоритетно политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда и здравето на плевенчани, едновременно с подобряване на екологията и въвеждане на иновации в Топлофикация Плевен", каза инж. Василев.

Едно от важните предимства на централното топлоснабдяване в сравнение с другите видове отопление е ниската първоначална инвестиция от клиентите, отбеляза инж. Василев.

"Хубавото е, че за централното отопление не се изисква ежегодна поддръжка и обслужване и никакви действия от страна на клиента. Абонатът инвестира само в закупуването на отоплителни тела и индивидуално разпределителни устройства. Като искам да обърна внимание, че новозакупените уреди от 12.03.2021 г., задължително трябва да са с възможност за дистанционен отчет", изтъкна инж. Василев.

Друг позитив, който посочи изпълнителният директор на Топлофикация Плевен, е че при централното отопление клиентите нямат разходи за изграждане, поддръжка, ремонт и технически контрол на топлопроводи и абонатни станции.

"Всички разходи за поддръжка на мрежата са за сметка на топлофикационните дружества. Клиентите не носят ангажимент да извършват подобни плащания" каза инж. Василев.

Инж. Василев открои домашния уют, сигурността, безопасността и удобството като част от предимствата на централното топлоснабдяване в сравнение с другите методи на отопление. Според него централното отопление дава възможност за постигане на равномерна и благоприятна температура във всяко жилище, което допринася за създаване на необходимия уют и висококачествен комфорт на обитателите.

"При централното топлоподаване топлоносителят е гореща вода. Ето защо отоплителните тела в дома и съоръженията в сградата, където живеем, не носят риск от избухване или възпламеняване, което ги прави по-безопасни в сравнение с други варианти на отопление. От значение е и сигурността на доставките, особено в най-студените зимни дни, когато някои от уредите за отопление отказват", обясни инж. Василев.

Ръководителят на Топлофикация Плевен отбеляза, че поддръжката на радиаторите в дома не изисква никакви усилия от страна на клиентите и подчерта, че отоплителните тела не отделят прах, дим и вредни частици, което запазва дома чист.

"Най-важното предимство на централното отопление, е че топлопреносните мрежи са перфектен начин за постигане на устойчиво развитие на градовете. Топлофикациите предоставят най-сигурният, екологичен и икономичен метод за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с опазване на околната среда", коментира директорът на Топлофикация Плевен.

Когенерацията на Топлофикация Плевен не отделя във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Директорът на Топлофикация Плевен обясни, че емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.

"Производството на енергия чрез когенерацията на Топлофикация Плевен спомага жителите на Плевен да се радват на по-чист въздух", завърши инж. Василев.