Все по-актуалната тема за държавите и бизнеса постави днес организираният от Dir.bg Форум на жените предприемачи, озаглавен "Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще". От 10 ч. в "Рейнбоу плаза" в София събрахме вдъхновяващи лектори, иноватори, предприемачи, лидери, представители бизнеса и публичния сектор, финансови институции, пионери от различни индустрии в разговор за проблемите и възможностите, стереотипите и трансформацията.

Целта ни е да поставим темата за женското предприемачество във фокуса на обществения дневен ред, като ясно бъдат формулирани предизвикателствата и да създадем платформа за дискусия, споделяне на опит и решения за устойчива, справедлива и по-конкурентна икономика.

Бизнесите, притежавани от жени, са допринесли с милиарди евро за световната икономика и са създали милиони работни места. Въпреки тези успехи, жените трябва да се борят с многобройни предизвикателства като ограничен достъп до финансиране, стереотипи, неравенство, пристрастни гледни точки и социални ограничения. Откритата дискусия по тези въпроси е от съществено значение.

Сред участниците, които имаха думата от сцената на събитието, беше Евелин Регнер, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, както и Наталия Олсън, директор правителствен сектор в "Plug and Play" Освен тях, във форума се включиха още редица експерти с принос в женското предприемачество в сферата на бизнеса, институциите и НПО-сектора.

Модератор на първия панел от форума бе Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria. Водещи лектори бяха Росица Карамфилова, служебен министър на околната среда и водите и Евелин Регнер - член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Освен тях, участие в последвалата дискусия взеха Жанет Захариева, председател на Сдружение "Дамски форум", Лидия Шулева - член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), и Пламена Чернева - основател и изпълнителен директор на WonderCoders.

Вдъхновяващата реч на Евелин Регнер

Тематичната дискусия бе открита с вдъхновяваща (както след това я определиха присъстващите на събитието) реч на Евелин Регнер - член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Тя започна с признание, че е за нея е много вдъхновяващо чувството да е "сред толкова силни жени" и че зад всяко лице в залата стои "една идея, компания, бизнес и желанието да покажем, че жените могат да направят толкова много неща". Но днес трябва да говорим още за премахването на препятствията по този път, посочи Регнер.

Добре известно е, че жените са над 50% от населението на асвета, но въпреки това само една трета са сред основателите на компании. Също така, компаниите, основани от жени, са по-малки и не толкова фокусирани върху икономическия растеж и често са в социалния сектори и социалните услуги. Компаниите, основани от жени, са изправени пред предизвикателства с финансирането, ако ги сравним с тези, водени от мъже. Компаниите, водени от жени, не разчитат толкова на външно финансиране, а повече на собствени спестявания, което не е лошо, но често води до финансова зависимост от хора, които осигуряват средствата - като партньори в семейството и приятели, например. Този дисбаланс продължава и по-нагоре, не само в бизнеса, но и на най-високо равнище за вземане на решения, описа предизвикателствата представителката на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

Подчертавайки, че жените са много по-малко представени - едва 30% от членовете на бордовете в ЕС, тя каза, че има разлики в тези проценти в различните държавите членки.

Снимка: Иван Коловос

"Да, наистина постигнахме значителен прогрес през последните десетилетия, но от 2016 г. той е забавен. В някои страни-членки жените членове на бордове са по-малко дори от една пета. Например, аз съм от Австрия, където, както и в България, не се справят много добре. Във Франция например този процент е 46 на сто, защото има силна квота и механизми за санкции. Според системата във Франция всеки управителен съвет трябва да е поравно разпределен и това работи, а хоризонтът е по-висок".

Регнер отбеляза и че жените, които имат водеща роля, трябва постоянно да защитават своята позиция срещу стереотипите. "Представете си една от вас да отиде в банка, да представи чудесен проект - нещо, което ще бъде и финансово успешно. След това обаче тя трябва да се справи с двойно и тройно повече усилия, за да убеди човека в банката да финансира този проект. Това е заради визията, представата за това какво е да бъдеш финансово успешен с един фирмен проект. Тоест тя трябва да положи усилия да убеждава, че може това да са потенциално много успешни идеи и проекти".

Европейският съюз обаче предлага решения.

"Ясно е, че трябва да се инвестира в сферите, където жените са най-активни, да се финансират инициативи, да се поеме рискът да се дават гаранции чрез Европейската инвестиционна банка. Има фонд, който е на стойност над 300 милиона евро, за насърчаване на равенството между половете. Ние се борим, за да докажем, че този начин на мислене - за равенството между половете е ключов параметър в цялата програма Invest EU. Тогава можем да постигнем успех и тогава можем да се фокусираме върху това къде трябва да отидат средствата.

Това не е единственото решение. Много се гордея като докладчик от директивата за привличане на жените. Предполагам сте чували за нея - тя променя нашия икономически пейзаж. Тя обаче беше блокирана 10 г. от Съвета. Но вече това е различно. Имаше много силно сътрудничество между жени лидери, точно преди Френското председателство, когато досието беше деблокирано и успяхме да го завършим. Компаниите сега имат време да се приспособят и до юни 2026 г. всички управителни съвети в компаниите в ЕС трябва да имат поне 33% жени, а за неизпълнителните управителни съвети - 40%."

Снимка: Иван Коловос

"Помислете за всички тези главни изпълнители директори! Това е силно послание и много сериозна задача, която трябва да бъде изпълнена от държавите-членки. Но ние трябва да им напомняме да си свършат работата. Имаме нужда от повече жени в ролята на взимащите решения, разработващи политики", добави Регнер.

Що се касае до квотите, по думите ѝ въпросът не е да се въведе женска квота, "а да се забранят съществуващите мъжки квоти, защото това пречи на жените наистина да си свършат работата и да се справят с това, което могат, и да премахнат всички препятствия, да бъдат видими и да има обективни критерии, когато се прави избор. Когато отидете в център за оценка, например, този който води бизнеса, да погледне обективните критерии и да има по-широк хоризонт. Трябва да видим и държавите, които се справят, да погледнем към техните обективни критерии. Тогава ще получим най-добрата обратна връзка. Тогава всички, които не са мотивирани да се квалифицират, ще го направят. Това се отнася и за мъжете, защото това е добре за бизнеса, компаниите, икономиката, защото подобряваме постиженията, доказват го проучванията", подчерта тя.

Според Регнер тази директива ще счупи "стъкления таван". Тя освен това има специален фокус върху процеса на подбор. Квалификацията е в сърцето на директивата, и критериите за нея трябва да са полово неутрални, за да бъдат справедливи. Тогава балансът между половете се взима предвид. И когато има повече мъже в УС, да се привличат повече жени. Трябва да мислим за всички - за акционерите и всички останали, за да привлечем целия бизнес свят, а не само малка част от него. А тези усилия трябва да бъдат съчетани с устойчиви политики за равни възможности, категорична е представителката на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

Тази година Комисията обяви кампания за справяне с половите стереотипи, което е част от Стратегията за равенство между половете, отбеляза тя.

"Тук отново трябва да видим какво прави хората толкова заслепени, що се отнася до равенството между половете. Това е свързано и с достъпа до финансиране. Споменах ви примера, когато отидете в банката и представите проект. Има фантастични бизнес планове, представени от жени, които не са подкрепени, но ако същият този план бъде представен от мъж, той би бил подкрепен. Има дисбаланс, който се дължи на представителството. Не че то винаги е единственият критерий, но трябва да го вземем предвид. Защото стереотипите, заслепеността що се отнася до равенството между половете, пречи на хората, които решават дали да отпуснат кредити или не, да вземат правилното решение.

Някои бизнес модели трябва да бъдат осъществявани от жени и тези, които решават, дали да отпуснат кредит или не, трябва да бъдат и жени, не само мъже. "Всички органи, които взимат решения, трябва да имат и жени в своите състави. Затова работим на ниво ЕС, за да бъдат привлечени и жените и да има планове за насърчаването им на всички тези позиции. Трябва да променим качеството, начина, по който жените участват".

Снимка: Иван Коловос

Регнер изрази и радостта си, че ЕС ратифицира Истанбулската конвенция, насочена към борбата срещу насилието на жените. По думите ѝ жените лидери трябва да са и модели за подражание и да има възможност и за другите жени, а успехът е свързан с превенция дори срещу най-малката форма на насилие.

Речта си Регнер завърши с думите: "Вие сте брилянтни, отлични и заслужавате всички възможности да имате по-лесен живот, когато водите една компания. Задачата на ЕС е да види къде са препятствията и да ги премахне. Ръководството на една компания трябва да бъде и забавно, а не да тежи сред всичко останало, което трябва да свърши една дама. Трябва да има баланс между работата и личния живот. Вие, които ръководите компании, които сте икономически успешни, които сте пример за подражание, трябва да имате и личен живот - приятели, семейство. Затова и на европейско равнище е важно да работим в тази посока и го правим. Работим за модел, който да съчетава и работата, и личния живот. Но затова трябва да има и мъже, които да подкрепят и вдъхновяват жени като вас".

И посъветва жените на ръководни позиции, когато наемат нови служители, ако видят потенциал в жени, които например са по-срамежливи, да не пропускат този потенциал. "Винаги сме по-силно заедно! Вие сте отлични модели за подражание, гордейте се с това и бъдете ръководители с цялата си сила и усмивки!".

Служебният министър Росица Карамфилова благодари за вдъхновяващите думи на Регнер.

"Когато получих поканата, се колебаех защо трябва да бъда тук. Отговорът обаче, вярвам, че е ясен. Говорейки за жени предприемачи, не мога да дам голям опит. Но ако трябва да припознаем жените на предприемачите и жените лидери, смятам, че мога да дам доста съвети. Когато говорим за приобщаването и равенството между половете, безспорно трябва да поставим на масата ролята на жените предприемачи. Всеки ден се срещаме с различни стереотипи. Като министър, независимо, че развивам своите компетентности в различни сфери, се сблъсквам с тези стереотипии. До голяма степен причината за тези стереотипии е че на нас жените не в достатъчна степен, съгласно нашите компетентности, знания и усилия, се дава правото да участваме във взимането на решения. Ако от нас зависят последващите действия, ако не сме подпомагащи, а водещи партньори във взимането на решения, ситуацията ще бъде различна", изрази увереност Карамфилова.

Снимка: Иван Коловос

"Ежедневно се сблъсквам, като ръководител на структура с над 3000 души, се сблъсквам със следното. Често ни се налага да взимаме непопулярни решения, да сме недоволни понякога от даваните предложения за взимане на решения. Случва ми се да проявявам остър тон и реакцията е много странна. В тези ситуации отдават острия тон и силата на волята на женски каприз и емоция. Ако стои мъж и прояви остър тон, това е воля на висок професионализъм, отговорно поведение и компетентност. Не, всички знаем, че не е така!

Но понякога ние сами се поставяме в тази рамка. Има исторически причини, а е и в нашия натюрел. Но от друга страна ние сме лидери и можем да бъдем такива. Според мен най-важното е отправната точка да е първо да стъпим на знания. Дяволът е в детайла, затова и правим списъци на задачите и подзачите, които трябва да свършим. Но вярвам, че всяка успешна дама, всеки успешен лидер, всяка от вас, която има смелостта да постави своите амбиции, за да допринесе за тази красива дума благосъстояние, то тя го е написала в своя план - било бизнес, или план за семейството, било в политиката за околната среда, както е при мен".

Карамфилова е убедена, че жените са много по-успешни по отношение прилагането на устойчиви практики, по-отговорни при налагането им, защото се водим от хармонията, втъкана в женската природа. По отношение на зелените политики според нея женският потенциал не е използван в максимална степен. "Когато поставиш на масата понякога ребром отговорно и без доза на мъжкия популизъм, може да се намерят работещи решения".

"Ние сме лидери, ние сме тези, които отглеждат деца лидери, ние сме тези, които трябва да предадат знанието на поколенията, ние сме тези, в чиито ръце бизнес начинанията придобиват хармония, смисъл и успех. Ние сме тези, които в крайна сметка водим и ръководим живота по начин, по който да сме горди, че не само сме професионалисти, но сме жени професионалисти", завърши речта си Карамфилова.

Водещата на събитието Рени Веселинова

Снимка: Иван Коловос

Модераторът Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria, изтъкна, че в психолингвистиката има тема, свързана с мисленето и въздействието на езика върху реалността и средата. Има две категоризации, които са направени. Едната свързва жените с градивността и силата. Има изследвания, според които в езика на аборигените жените огънят и всичко положително са в една категория. В западната цивилизация жените вървят в друго подреждане. Жените, огънят се свързват с други опасни неща. Мисля, че е време като активни участници в икономиката на нашите страни, трябва да превърнем този наратив в положителен отново. Възможностите, които ООН, очертава за принос на жените предприемачи, особено в дигиталната индустрия, са в порядъка на 16 милиарда евро на година като принос, ако повече жени бъдат включени в този сектор. Но броят на момичета и жени, които завършват STEM или ICT специалности е само една трета.

Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria

Снимка: Иван Коловос

В рамките на последвалата дискусия Жанет Захариева, председател на Сдружение "Дамски форум", изтъкна като предизвикателства, че когато стигнем до най-високите мениджърски позиции, опираме до стъкления таван, за който Регнер, говори. У нас жените в бордове, са едва 19%, докато средно европейското равнище е доста по-високо. Като причина за това тя намира празнотата в законодателството у нас по тази тема. Другото е липсата на увереност в самите жени в техните възможности. "Тук седят дами, които са направили много, за да стигнат далеч в своята кариера и всяка от нас вижда какво липсва. Ние сме по-малко уверени от мъжете, по-самокритични сме и ако имаме равни възможности, познания и шанс да отидем на на дадена позиция, по-скоро сме консервативни и мислим, че ни трябва още нещо. Това трябва да преодолеем", категорична е Захариева. Тя подчерта и че не бива да отиваме до крайности: "Това не е битка кой носи панталоните, говорим за баланс на равно представяне, а това важи и за мъжете".

Снимка: Иван Коловос

Попитана къде вижда възможност за промяна на стереотипа, пречещ на жените да си поставят високи цели пред себе си, Пламена Чернева - основател и изпълнителен директор на WonderCoders, каза, че до голяма степен причината е "в нас самите". По думите ѝ обаче има и друга страна на монетата, а именно, че много жени предприемачи не знаят откъде да започнат. "Това е, което правим на европейско ниво - едно място, общност, чадър, който да събира цялата нужна информация, ментори и това, от което от което имахме нужда", отбеляза тя.

Пламена Чернева, основател и изпълнителен директор на WonderCoders

Снимка: Иван Коловос

Лидия Шулева - член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), и очерта, че най-големите предизвикателства са насочени към необходимостта от обучение и достъп до финансов ресурс за жените. "Липсват достатъчно програми, които да предоставят грантове, за да могат жените предприемачи да направят следващата стъпка", подчерта тя. Според нея са нужни по-специфично насочени дейности в този смисъл. В Съвета на жените по този въпрос имаме лидерска академия, насочена именно към млади жени предприемачи и към жени на средни мениджърски позиции, където предоставяме безплатно обучение. Така жените получават възможност за кариерно развитие и надграждане на своя бизнес.

Лидия Шулева, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ)

Снимка: Иван Коловос

Повишаването на броя на жените в управленските и ръководни позиции би довело до по-добро управление на компаниите и повишена ефективност на работните процеси. По-сериозната роля на жените в бизнеса създава нови работни места, както и води до развитие на нови продукти и услуги. В този контекст бе открита втората част от форума.

Наталия Олсън: Дами, не се срамувайте да си поискате чека за свършената работа

Във фокуса на сесията "Равенството между половете и насърчаване на женското предприемачество: Аргументи за по-сериозната роля на жените в бизнеса" бе, че разнообразието в бизнеса, включително разнообразието на половете, е ключово за постигането на успех в днешната динамична икономика.

Включването на жените в бизнеса може да допринесе за постигане на устойчив икономически растеж, като се увеличи конкурентоспособността и иновационността на компаниите. Напредъкът в бизнеса, който се дължи на женската инициатива и предприемачество, може да повиши икономическия растеж на страната като цяло. Критично е да се преодолеят социалните и културни бариери, които затрудняват жените да стартират и управляват свой собствен бизнес, и да се насърчи диверсификацията в инвестициите и финансирането на женски предприятия, стана ясно по време на дискусията.

Модератор на панела бе доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", а като водещ лектор думата имаше Наталия Олсън, директор правителствен сектор в "Plug and Play". Участие в дискусията взеха Бойко Таков - председател на ИАНМСП, Жаклин Цочева - директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие" в Кока-Кола ХБК България, Зорница Русинова - председател на Икономически и социален съвет.

Снимка: Иван Коловос

Наталия Олсън сподели, че се вълнува, защото е идвала преди години в региона. Първата й работа когато била младши служител, по приобщаването към НАТО и ЕС, в края на 90-те години, е била тук.

Наталия Олсън, директор правителствен сектор в Plug and Play

Снимка: Иван Коловос

"Така че този регион ми е много любим! Създадохме "Plug and Play", за да видим възможностите за инвестиции, за да се възползваме от предприемачите, които живеят тук. Благодаря, че споменахте, че съм работила за Мишел Обама - това беше администрация, която наистина се грижеше да промени статуквото. Прокара първа закон за справедливото заплащане, по искане на една жена, която смяташе, че не е получавала справедлива по размер заплата. Тази жена - Лили, продължи тази борба докато този закон стигне до Обама. Когато най-големия лидер реши промените - това е вдъхновяващо! Когато работех в първата си компания, нищо не знаех, а мислех че съм подготвена, че съм подплатена с много знания. Това беше през 2005 година. И тогава реших, че трябва да си напиша домашното. Да се възползвам от ресурсите, които осигурява местното правителство. Успях да се срещна с правилните ментори, да напиша бизнес план и за моята фирма, ръководена от мен, от жена, беше трудно. Гледаха на мен пренебрежително, но бях убедена че ще се справя.

И когато започваш да се срещаш с клиенти, тогава нямахме тези системи за получаване на пари, тогава като предприемач трябваше да преодолея чувството за срам и да поискам каквото се полага. Затова искам да видя увереност сред жените да изискват, да настояват, да упорстват. Чукам на вратите на хората постоянно защото трябва да плащам на своите служители. Трудно е да започнеш нов бизнес и да го доведеш до успех. Сядах и си казах: "Няма да чакам да получа парите, поисках да ми напишат чек на момента".

Снимка: Иван Коловос

Олсън добави, че следващата й фирма се занимавала със зелена икономика, чисти технологии тя била толкова упорита, че я поканили да бъде следващия комисар за зониране и планиране на територията в петия най-голям щат в САЩ. "Реших че ще бъдем номер 1. Имах проблеми - заплашваха ме строителни предприемачи, че ще ми подпалят къщата, че ще ме изхвърлят през прозореца. Това не ме спря. Трябва да се постигне баланс между законодателството и бизнес общността. Да има обединение за сериозен разговор. Бях много упорита и казах, че ще се присъединим към местната власт, за да проведем политиките, които ще подобрят компаниите, че искаме да бъдем на тази маса за разговори, когато говорим за зелена икономика.

Важно е следващото десетилетие ще бъде ръководено от все повече жени, все повече от тях да са на властови позиции. Моя опит го показва, че държавата трябва да бъде катализатор, да позволи на жените да отстояват своите възможности. Представете си, имахме закон, според който строителни компании, ръководени от жени, не можеха да сключват договори за над 4 млн. долара.

От 2015 година вече годишно по 17 млрд. долара отиват в компании, ръководени от жени. Приобщаваме се, адаптираме се към обстоятелствата и все повече фирми наеха жени в своите консорциуми. В началото казваха, че не могат да намерят такива жени, но аз им ги осигурявах - малко като уреждане на срещи с непознати, но целта беше да мислим дългосрочно", допълни тя.

Снимка: Иван Коловос

Модераторът на панела доц. д-р Атанас Георгиев попита лекторите кои са предпоставките, които в България трябва да създадем в помощ на жените предприемачи.

Снимка: Иван Коловос

Бойко Таков започна с това, че е баща на три дъщери и за него това е кауза - женското предприемачество. "От първия панел чухме цифри, статистика, за бариерите, и като че ли най-важен е въпроса с достъпа до финансиране. Това е основен проблем и съществува там, където има субективен фактор. На европейско и локално ниво има различни опции, в които проектите се гледат по същество, без абсолютно никакво значение дали са на мъж или жена. Присъединявам се към идеите на първия панел, че трябва повече обучение и не смятам, че със закон трябва да се изкривява пазарния принцип - парите трябва да достигат добрите идеи. Пазарът сам може да се регулира и развива напред. В ЕС жените са повече от мъжете, повече са с висше образование от мъжете, предпоставките са налице, ние работим с дами, то малки и огромни компании, български и с чужди капитали и като агенция забелязваме, че жените са добре представени в България. Има върху какво да се работи, има доста инициативи, насочени към жените предприемачи подкрепени и от Европейската комисия. Въпрос на време е да се включат по-активно в икономическия живот", каза той.

Снимка: Иван Коловос

Жаклин Цочева говори за това че е необходимо да променим нагласи, за да създадем предпоставки за повече женско предприемачество. "Всички сте чували за стереотипите, които пречат да се променят нагласите. За да бъде успешна една жена, тя трябва работи в компания, с която сподели еднакви ценности и мисии. Вярвам в силата на бизнеса, съставен от хора, които искат да променят нагласите - те са един от най-трудният елемент за промяна и изискват целенасочена работа. Според цифрите се изискват 15-25 години за промяна на дадена нагласа. Първата в света жена, назначена в борд на директорите е в "Кока-Кола" през 1934 година.

Не е лесно нито на мъжете, нито на жените, но аз самата съм част от лидерския екип на компанията за България и сме 9 човека - три от тях сме жени. Заедно вървим напред. Обаче статистически погледнато, ако мъж вземе думата пръв, вероятността жена след това да я вземе, намалява със 70 процента", съобщи още тя.

Зорница Русинова взе отношение по темата за въвеждането на квота за равен брой мъже и жени в Бордовете на компании и смята, че това ще създаде стимулиращ ефект и трябва да има дискусия, най-вече, за да не се превърне в поредната директива, която на практика не се прилага, а се прави само, за да се отчете, че нещо подобно е свършено.

Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет

Снимка: Иван Коловос

ажно е да има допълнителни стимулиращи мерки, защото ако няма подкрепящи мерки, трудно ще се приложи. На първо място е въпроса за образованието, когато говорим за феминизирани професии. Разнообразието е ключът към подобряване. Колко от ректорите у нас са жени - по-малко от 50 процента. Необходим е баланс. Трябва да има и разпоредби за равнопоставеност и подкрепа за работещи жени- майки. Една жена има нужда да се развива в кариерата, но и да се грижи за децата си пълноценно. Това се случва и благодарение на такива форуми и добри практики, които да имат отражение и във законодателството", каза още тя.

Разчупване на стереотипите и предразсъдъците - едно от най-големите предизвикателства в бизнеса

Модератор на третата сесия - "Преодоляване на стереотипите, психология на предприемачеството и изграждане на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори", бе Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgaria, а водещ лектор - главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев. В нея участваха Биляна Манолова - заместник-председател на Българо-испанска търговска камара, Кристина Лазарова - съосновател на Platform Brown to Green, Зорница Янкова - директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис, Шарън Коен - партньор и главен оперативен директор в Qumra Capital и Орит Горен - главен оперативен директор на JFrog Ltd.

Главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев започна речта си с благодарност към Dir.bg за "безспорния принос в женското предприемачество". Той отбеляза, че бизнес пейзажът, в който работим през последните няколко години, се е променил драстично, заедно с нагласите към традиционните начини за правене на бизнес.

"Необходимостта от осезаемо и координирано сътрудничество между държавите, културните граници и разбирания, секторите в икономиката и различните поколения формират същността и облика на обществата, в които живеем и работим. Безспорно можем да твърдим, че равенството между половете е в основата на напредъка в развитието ни като бизнес лидери, а и не само - и като хора. Безспорен факт е, че жените носят висока възвращаемост за инвестиции от различен мащаб и порядък, играят роля в справянето с глобалните предизвикателства като климатичните изменения и много други. Овластяването на жените като предприемачи и лидери, подкрепата към тях при стартирането и разширяването на бизнеса се отразява здравословно върху обществата и икономиките", посочи Йовчев.

Снимка: Иван Коловос

И даде примери за праисторическите корени на женското предприемачество.

Първите документирани практики датират от 1870 г. пр. Н. Е. в Северен Ирак, където жените често допринасяли за търговските мрежи, които процъфтяват в региона. Има и по-актуални примери като Маргарет Хаденбруг, която пристига през 1689 г. в Ню Йорк и се утвърждава като събирач на дългове. Преди да стане бизнес агент тя търгува между Холандия и колониите, като в крайна сметка става най-богатата жена в Ню Йорк. През 18-и век бизнесмените търгуват в големите градове, където има редица примери за успешни жени предприемачи, които притежават и управляват собствен бизнес. Мери Катрин Годерт става първата жена издател в Америка през 1766 г. А Коко Шанел отваря първия си бутик през 1916 г. През 80-те години всеки шести предприемач е жена, а в наши дни е всеки трети, разказа Йовчев.

"В днешно време жените продължават да се сблъскват с многобройни предизвикателства, правни пречки, липса на инфраструктура за родителски грижи, утвърдени обществени норми и бариери, дискриминационни политики на работното място. Жените все още са недостатъчно представени на институционално, политическо и икономическо ниво. Доклад на ЕИБ и на ЕК отбелязва, че жените в Европа представляват приблизително 52% от общото население в Европа, но съставляват само 34% от самостоятелно заетите лица в ЕС и 30% от неговите стартиращи предприемачи".

Това по думите на Йовчев представлява неизползван огромен потенциал за икономически растеж. "Освен това самостоятелно заетите жени имат по-ниски възможности от самостоятелно заетите мъже. В много сектори жените предприемачи имат по-ниска рентабилност поради по-малкия бизнес и по-ниските инвестиции. Жените предприемачи в Европа са внимателни при поемането на инвестиционни рискове, като не са склонни да демонстрират дързостта на мъжете. Един от най-тревожните аспекти на данните около жените в бизнеса е липсата на финансиране, което предприемачите често получават", подчерта той.

Друго значително предизвикателство според него е това на представителството в ролята на власт: "Усеща се траен недостиг на жени на ръководни позиции в различни индустрии и държави, където броят на заетите е далеч от равен, въпреки възходящата тенденция. Освен това жените са свръх представени в поддържащи функции като администрация, докато на висши ръководни позиции мъжете имат по-изразено представителство".

Снимка: Иван Коловос

Според него за всичко това има значение доверието и вярата в себе си. Жените често са по-малко склонни да се саморекламират или да се самозастъпват на работа. Обикновено поради страх да не получат отрицателен отговор. "Струва си да отбележим, че признаването на тази разлика не е начин да се прехвърли вината върху жените, че не са достатъчно уверени да преследват това, което искат. Това е обществена критика! Ако те се третират по различен начин, се представят по-малко възможности, те вероятно ще загубят доверие и това е един рационален отговор", коментира още водещият лектор.

За справяне с тези празнини в основата е колективният ни подход, уверен е той. "Само заедно можем да предопределим как ще отговорим на тези въпроси". Той отбеляза, че има много примери на жени предприемачи, които правят драстични промени, развивайки кариера и спомагайки за бъдещи бизнес успехи. Като пример за успешни модели той даде привнасяне на иновации, създаване на нови продукти и услуги и бизнеси, които са от полза не само за организациите, но и за потребителите, носейки повече подходящи възможности за избор.

Той отчита и така ценните "меки умения" на жените, които по думите му реално допринасят за бизнес трансформацията и промяната и са от значение за микролимата на всяка организация. Изброи по-високите резултати на жените по отношение на управление на конфликти, адаптивност и работа в екип, които са от огромно значение за лидерството на всяка организация. Йовчев призова за създаване на работна среда, позволяваща на всеки да се развива и усъвършенства, а дамите на по-високи позиции да помагат и финансово на желаещите да се развиват като тях.

И завърши с данните, че според ЕК подобренията в равенствата между половете може да създаде до 10,5 млн. работни места до 2050 г. и да стимулира икономиката на ЕС с между 1,95 и 3,15 трилиона евро.

Снимка: Иван Коловос

Модераторът на тематичния панел за преодоляване на стереотипите, Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgaria, започна с това, че често в света на бизнеса и в обществото се сблъскваме с предразсъдъци, свързани с пола, както и със социални и културни такива, които перчат на развитието на нашето общество.

"Кой от нас не е чувал реплики от сорта, че жените не стават за правене на бизнес или "нека жените се фокусират върху семейството, децата и домакинството". Въпреки тези предразсъдъци трябва да признаем, че жените имат уникални качества и перспективи, които могат да донесат значителен принос в света на предприемачетсвото и инвестициите", изтъкна той.

И даде за пример, че преди години Barkley's School of Business оценява, че за шест години инвестициите на жените са се представили многократно по-добре от тези на мъжете. До същото заключение стига и фондът на Fidelity Investments, който казва, че жените и техните инвестиции и портфейли, макар и малко по-безрискови, са много по-балансирани и диверсифицирани и водят до по-големи печалби.

Участниците в дискусията очертаха как те виждат преодоляването на стереотипите, психологията на предприемачеството и изграждането на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори.

Снимка: Иван Коловос

Шарън Коен, партньор и главен оперативен директор в Qumra Capital изтъкна, че от 20 г. тази тема е в дневния ред на всички ни, а все още изоставаме.

"Всички тук сте наясно с нагласите и трябва именно вие да промените ситуацията, за да можем да последваме мечтите и кариерите си. Най-важно е да бъдем примери за подражание на тези, които все още не са разбрали, че това е възможно - че може да се постигне баланс между работа и личен живот".

Снимка: Иван Коловос

Кристина Лазарова, съосновател на Platform Brown to Green, коментира, че нейният сектор е един от доминираните от мъже, но в момента статистиката се променя в посока на жените, особено в България. Тя даде за пример, че в Министерството на енергетиката има 61% заети жени.

"В началото на моята кариера имаше две неща, които бяха проблем - възрастта и това, че съм жена. След това възрастта отпадна, както впоследствие и това, че съм жена, защото в сектора свикнаха да ме виждат", каза тя с усмивка. По думите ѝ у нас има какво още да се желае в сектора, но въпреки това сме сред първенците. Изтъкна като недостатък, че сме имали само една жена министър на енергетиката. На което модераторът Михаил Петров отговори, че сме на път да имаме жена министър-председател, визирайки Мария Габриел.

Снимка: Иван Коловос

Биляна Манолова, заместник-председател на Българо-испанска търговска камара, отбеляза, че "ние сме тук, за да докажем, че и "с розови поли можем да правим всичко".

"Отивайки с розовата си пола, аз отивам и с идеята, която искам да развивам и в която да инвестирам. Няма значение дали съм с пола или панталон, въпрос на ниво на разбиране на отсрещната страна е. За мен предразсъдъци и стереотипи не съществуват. Вярвам в себе си това ми помага да стигна докъдето съм искала. Това е много важно - всяка жена да вярва в себе си".

Снимка: Иван Коловос

Орит Горен, главен оперативен директор на JFrog Ltd, подчерта, че трябва да се вземе предвид, че в крайна сметка фирми на всички присъстващи продават решения и продукти, които са насочени към разнообразна аудитория.

"Ако искаме да правим добър бизнес, той трябва да е печеливш и да имаме предвид, че клиентите ни са различни, разнообразни и нашето ръководството също трябва да бъде разнообразно. Трябва по-малко да говорим за жените. Трябва по-скоро да говорим за разнообразната работна сила. Ако всички си затворим очите и ни питат дали мъж или жена трябва да е директорът на отдела за човешки ресурси в дадена компания, повечето от нас ще кажат, че това ще бъдат жени. И тук е проблемът. Във феминизираните професии трябва да навлязат мъже и обратно", изтъкна тя.

Снимка: Иван Коловос

Зорница Янкова - директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис, изрази радостта си от положителната посока на икономическите и културните промени, а именно - "голямата разлика в придобивките в живота и в работата на всеки един от нас, която касае и т. нар. work life integration - нещата, които са важни за всеки един от нас не само като работещ, но и като родител, като дете, като човек, който участва в обществото.

"В момента има много повече гъвкавост, много повече фокус кое е важно за хората и за всеки отделен човек в неговия живот и това, че компаниите правят така, че политики, придобивки, начин на работа да бъдат по-близо до това кое е важно за всекиго".

Емпатията помага на жените да са добри ментори

 

Достъпът до финансиране и менторство е критичен за жените предприемачи и инвеститори, особено в началните етапи на техните бизнеси. Отварянето на вратите може да доведе до по-приобщаващ бизнес пейзаж и увеличаване на техните шансове за успех.

В този контекст бе открита четвъртата сесия от Форума за жените предприемачи, организиран от Dir.bg. Панелът е озаглавен "От финансиране до менторство: подкрепа за жените в бизнеса. Ролята на жените - инвеститори за по-приобщаваща бизнес среда". Модератор бе Бистра Кирова - управляващ партньор в Sofia Angels Venture, а водещ лектор - Елена Николова, Community Director в SEO Angels. На място в "Рейнбоу Плаза" бяха и Делян Ганев - партньор в Morningside Hill Capital Management, Олга Марсенак - съосновател на NASEKOMO, Мария Петрова - ръководител продажби в Nploy.

Снимка: Иван Коловос

Модераторът на панела Бистра Кирова разказа за опита си в различни сфери, в които е имала възможност да наблюдава как работят жените и къде имат влияние. "е лед това тя покани панелистите да кажат повече за себе си.

"В България няма сериозна статистика колко е броя на жените предприемачи и според мен трябва да се работи в тази посока - да има основа върху която всички да работим. Аз гледам две цифри, с които разполагаме и двете стряскащи - от всички пари, които се инвестират в стартъпи, само 2 процента отиват към бизнеси, основани от жени, а 15 процента отиват към смесени екипи. И може да си кажем: "Няма жени предприемачи", а аз искам да дискутираме защо е така. И как тази цифра да се увеличи. Според данни на Световната банка, а това е голяма ирония когато говорим рисков капитал, има сериозни статистики, които доказват, че компании основани от жени дават по-голяма възвращаемост на своите инвеститори на 120 процента срещу 48 - екипи от жени спрямо мъже.

И пак според Световната банка предоставянето на равни възможности на жените, може да създаде блага на стойност 160 трилиона долара.

Ако искаме да увеличим инвестициите, трябва да говорим на инвеститорите с цифри и статистики", смята Елена Николова.

Снимка: Иван Коловос

Делян Ганев каза, че разполага с подобна информация. "Причините са комплексни. Колкото повече чуваме цифри и мнения, по-голям ефект ще има във времето. В САЩ има повече жени предприемачи, кога по нашите земи това ще се помени - след доста време.

Според мен, като инвеститор в българската еко система, причините не са в дискриминация или тежки предубеждения, а са по-скоро заради манталитет, който касае и жените, и мъжете. Тези, които се престрашат, имат шанс да успеят, за съжаление по-малко жени се престрашават да представят идеята си и да са по-агресивни да продадат идеите си".

Снимка: Иван Коловос

Той обясни, че около 50 процента от компаниите, в които са инвестирали са или основани от жени или имат жени на ключови позиции. "Инвестициите са най-вече в хората, в идеята. Трябва идеята да е стойностна и хората да имат капацитета да я изпълнят. Това ни е водещият мотив когато взимаме решение да инвестираме".

Снимка: Иван Коловос

Мария Петрова коментира, че в България няма много позитивни примери и това пречи. "Необходима е повече публичност. Генерален проблем е да стартираш нещо собствено заради това колко е достъпната информацията как става точно. Тези бариери са и преди жените, и пред мъжете", смята тя.

Според Олга Марсенак, за да стане един човек предприемач, на пръв поглед му трябва оригинална идея, финансиране, време, възможност да се откъсне от останалата част на живота си, за да се посветиш, но най-важното е да повярваш в собствените си сили, че ще успееш.

Снимка: Иван Коловос

"По два начина можем да помогнем на жените да си повярват. Първо с образование - достъп до смислено като количество и качество, което да даде сигурност и мироглед. Второ: наличието на ролеви модели, ментори, примери за подражание, които да бъдат следвани. Жените могат да са добри ментори, но е важно и да можеш да слушаш, понякога човек сам стига до правилния извод, стига да бъде чут", каза още тя. От опита си знае, че за жените по-важните са самите хора от фактите, докато при мъжете е обратно. Емпатията прави от жените добри ментори.

Снимка: Иван Коловос

Ганев разказа, че с колегите му са решили са изслушват всяка идея, независимо дали изглежда налудничава или зле презентирана, защото понякога изскачат много добри попадения. Веднъж така някакъв човек им казал, че иска да открие завод за олио и му трябват 5000 евро - да му се обадят спешно. "Не се прави така, но човекът е решил да пробва и това е важно, най-много да му откажат. Съвсем наскоро инвестирахме в компания, основана от две жени, занимаващи се с интериорен дизайн. На първата среща презентацията не беше впечатляваща - притесняваха се. Но с моите партньори решихме, че има смисъл в тази идея, направихме анализ. Видяхме, че те може да са по-стеснителни, но пък там е нашата роля като инвеститор - да помогнем да развият бизнеса си и да продават идеята си по-добре".

Снимка: Иван Коловос

Според Елена не винаги е така и инвеститорите не казват директно, че няма да инвестират в дамска компания, само защото е дамска, а има скрити предразсъдъци. Тя цитира проучване, в което е установено, че инвеститорите задават на мъжете въпроси от сорта: "Как ще успее вашата компания?", а на жените: "Как може твоя стартъп да се провали?".

Бистра Кирова приключи панела с позитивна информация - разказа, че наскоро е била жури в състезание на ученици от 11 клас, които минали менторска програма как да създават бизнеси и имало много момичета, изготвили проекти.


Събитието се осъществява с подкрепата на Артекс Инженеринг АД, Дънди Прешъс Металс, Coca-Cola HBC Bulgaria, Glendalough Gin, Аурубис България, Este Fitness & Spa, Platform Brown to Green, Junior Achievement Bulgaria, Beyond pre-accelerator, The Edge, CEO Angels Club, СЖББ, Сдружение "Дамски форум", European Female Founders и ИАНМСП.

Медиен партньор - bTV Media Group.