Дружеството Главболгарстрой Интернешънъл става официален представител за България на световния лидер в производството на когенерационни модули Solar Turbines Switzerland SAGL.

Solar Turbines Switzerland SAGL е швейцарското подразделение на американската компания Solar Turbines Incorporated, която от своя страна е собственост на Caterpillar.

Бизнесът на Solar Turbines Incorporated е концентриран върху използването на газови турбини за пренос на природен газ, а дружеството Solar Turbines Switzerland, което Главболгарстрой ще представлява, е специализирано във внедряването на газови турбини за производство на електрическа енергия, респективно когенерационни модули за производство на електроенергия и гореща вода (пара).

Процесът на когенерация представлява едновременното производство на електричество и топлина - газовата турбина изгаря природен газ (смес на природен газ и водород или други горива, включително и течни), като задвижва електрогенератор за производство на ток, а димните газове от процеса на горене се отвеждат до котел утилизатор за производство на пара.

Когенерационните модули имат приблизително до 40% по-висока ефективност на използване на топлинните ресурси в сравнение с производството на електроенергия и топлина поотделно и са особено приложими в индустриалното производство. Освен това, използвайки като гориво природен газ, а в бъдеще и включвайки водород в горивната газова смес, газовите когенерационни модули (газова турбина и генератор) са значително по-екологично целесъобразни от ТЕЦ-овете, които изгарят твърдо гориво.

Газова турбина Taurus 70

През последните 10 години, Главболгарстрой Интернешънъл, която е фокусирана върху изграждане на енергийна инфраструктура, инсталира и пусна в експлоатация общо 17 газотурбокомпресорни агрегата от моделите Марс и Таурус на Solar Turbines, изградени по националната газопреносна мрежа. В момента дружеството работи и по реализацията на проекта за разширение на капацитета на единственото газохранилище в страната, където предстои инсталирането на още 4 газотурбокомпресорни агрегата.

С подкрепата на: Главболгарстрой.