Топлофикациите в ЕС са изправени пред предизвикателството за осъществяване на безпрецедентна по размери трансформация, която трябва да се реализира в кратки срокове поради законодателство на ЕС. Но какво би се случило ако трансформацията не бъде осъществена и всички топлофикации на въглища в България рязко прекратят дейност? Какво ще се случи, ако това стане преди да построим резервни мощности, които да ги заместят?

Обърнахме се към председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев, за да ни даде отговор.

Според енергийния експерт, ако изпаднем в тази хипотеза, цената на електрическата енергия ще се завиши много, защото ще трябва да внасяме, а и защото голяма част от абонатите на топлофикация в 11-те топлофицирани града, ще преминат на отопление с електрическа енергия и търсенето ще нарасне допълнително.

"Близо 630 000 са абонатите на топлофикациите в страната. Според разчетите те консумират общо 5 370 000 мвч енергия на година. Направих си труда да посмятам малко. При сегашните цени тези 630 000 абоната на топлофикациите плащат общо 436 000 000лв за отопление на година. Ако приемем, че в България няма топлофикации, а всички се отопляват на ток, общата годишна сума за отопление става 895 000 000 лв или нараства двойно с 459 000 000лв. Изводът е, че ако нямаше топлофикации, абонатите, които разчитат на тях биха плащали двойно за отопление на ток." обясни инж. Георгиев.

Експертът обясни, че реално сумата от 5 370 000 мвч/год. е необходимата енергия, с която да се поддържа комфортът на всички 630 000 клиенти на топлофикациите в страната.

"Наскоро във Фонда за справедлив преход бе въведен принципът "Никой да не бъде изоставен". Искрено се надявам компетентните органи, както в страната, така и в ЕС, да се активизират и спазвайки този принцип, да се организира процесът на трансформация и да се помогне на отделните региони, хора и бизнеси, които са засегнати в най-висока степен." каза инж. Георгиев.