Природен парк Витоша набира дарения за продължаване на активната борба срещу вредното насекомо корояд-типограф, което е причина за загиването на вековни смърчови гори в планината. Ларвите на корояда прегризват проводящата тъкан на дърветата и така прекъсват движението на вода и хранителни вещества в растенията. В резултат дърветата загиват. Сред ефективните методи за борба с корояда е използването на капани с привличащи насекомото вещества.

За да може редовно да се обслужват поставените капани, от природния парк набират дарения чрез благотворителната кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш". Събраните средства ще позволят да бъдат сведени до минимум щетите върху горските видове на Витоша.

В рамките на проекта "Тайните на витошките гори" се предвижда още залесяване със защитените видове - петтичинкова върба и тис, които са застрашени от изчезване. От природния парк планират и разнообразни игри за деца, в които те ще получават познания за гората и нейните обитатели. Целта да бъде събудено детското любопитство и да се зароди обич към българската природа и гори.

Всеки, който желае, може да подкрепи каузата на Природен парк Витоша за опазване на витошките гори с дарение на платформата izberi.rbb.bg. Средства в рамките на благотворителната кампания "Избери, за да помогнеш" набират общо 23 здравни, социални, културни и екологични проекти.