"Булгартрансгаз" ЕАД и Министерството на енергетиката ще предоставят необходимата информация за разширение на газопреносната инфраструктура, когато е готова в цялостен вид. Това отговори министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова по време на изслушване й в парламента от Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, предаде БТА.

Отговорът й засяга начина и сроковете за предоставяне на исканата информация от "Булгартрансгаз" ЕАД.

Цялата информацията е в обем на над 1 милион страници, отбеляза министърът в оставка. Създадена е организация за работа в "Булгартрансгаз". Няколко екипа работят непрекъснато по тази тема. Информацията ще бъде предоставена в момента, в който тя бъде готова в нейната цялост, по надлежния ред. В момента цялата информация се систематизира, за да се улесни използването й, каза Петкова.

Министърът в оставка добави, че трябва да се знае и на кое лице може бъде предоставена информацията. Трябва да се гарантира и опазването на специфичната информация, която се съдържа в една голяма част от всички тези документи. Освен това лицата, които ще преглеждат информацията, трябва да имат съответните разрешения за работа с такъв тип информация.

"Ние няма какво да крием, няма от какво да се притесняваме. Проектът е публичен", добави Теменужка Петкова.

Енергийният министър в оставка припомни, че депутатите от 44-то Народното събрание единодушно са приели актуализация на Енергийната стратегия на България до 2020 г. Разширението на газопреносната инфраструктура е основна част от изменението на стратегията. Там е обяснено всичко, свързано с този проект. След решението на НС, в качеството на министър на енергетиката, Теменужка Петкова е изискала от Агенцията по обществени поръчки като компетентния орган да направи преглед за законосъобразност. Предварителният контрол е показал, че не са установени нарушения и пропуски.

Председателят на парламентарната комисия Мая Манолова настоява информацията да бъде предоставена в дигитален вид. Тя не получи изричен отговор кога и дали тази информация ще бъде предоставена в дигитален вид.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов допълни, че част от документите са публични. Той добави, че вчера е уведомил комисията, че обемът на информацията се е повишил значително, но е декларирал, че ще предостави информацията, когато бъде подготвена в разбираем и логично подреден вид. Той поясни, че в този проект не е реализацията само на обществена поръчка.

В този проект са реализирани десетки обществени поръчки. Има и много други действия, които са в изпълнение на европейското законодателство, за да се стигне до вземане на окончателно инвестиционно решение за реализацията на проекта и да се обоснове неговата икономическа целесъобразност, обясни Малинов. Той изтъкна, че този проект е изцяло в интересите на България и е реализиран при пълно спазване на законодателството на страната и ЕС.

"Няма злоупотреби, проверявайте каквото искате", изтъкна Теменужка Петкова.

Параметри на проектите

Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз", паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", ще бъде изплатен след 10 години и половина. Полезният живот на тази инфраструктура е над 35 години и ще се реализират допълнителни приходи, каза още Теменужка Петкова по време на изслушването.

Очакваните приходи за следващите 20 години, на база на проведените пазарни тестове, са малко над 9 млрд. лева, посочи министърът в оставка. Това е само по отношение на договорите за резервирания капацитет, уточни тя. След изтичането на договорите за пазарни тестове, които "Булгартрансгаз" е подписал, ще могат да бъдат получени допълнително малко над 8 млрд. лева. Стойността на тези приходи се очаква и да се повиши.

Стойността на обществената поръчка на линейната част е почти 2.155 млрд. лева. Обществената поръчка, свързана с изграждането на двете компресорни станции, с американски турбини, е 350 млн. лева, добави Теменужка Петкова.