България ще има две газови борси. Това става ясно от решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), взети на закрито заседание на 25 март.

Едното е за одобрение на лиценз на държавната газова борса "Газов Хъб Балкан" ЕАД за извършване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ", като издаденият лиценз е за максималния срок от 35 година. Другото аналогично решение се отнася за частната "Българска енергийна търговска платформа".

Двете газови борси ще работят през една и съща платформа - Trayport Global Vision Trading System", продукт на британската компания TrayportLimited UK, която е разработила най-разпространения и прилаган в света софтуер за администриране на сделки.

"Малко сме изненадани и сме в неведение", коментира за 3eNews председателя на Българската газова асоциация Пламен Павлов, като обърна внимание на необходимостта от ликвидност.

"Заинтересовани сме от национален ликвиден газов пазар", каза той и допълни, че трябва да се изчака.

"Нищо лошо. Въпрос на конкуренция. Всичко зависи от целта", каза от своя страна заместник-председателят на Българската газова асоциация и бивш шеф на "Булгартрансгаз" Корил Темелков. Той също посочи необходимостта от ликвидност.

"Газ има, въпросът е, че няма достатъчно ликвидност, защото още не сме освободили пазара, защото все още има обществен доставчик и регулирани цени", каза Темелков. Той е склонен да смята, че в момента две газови борси на българския пазар са много, но в същото време посочи, че "зависи какви продукти ще се предлагат" (краткосрочни, дългосрочни и пр.). Според експерта, не е притеснително, че двете борси ще работят през една платформа.

"Стратегията на "Газов хъб Балкан" бе след обявяване на борсата в него да влязат с определени проценти стратегически инвеститори, но това не се движи", припомни той. Затова по думите му появата на частна борса от една страна е добре, но от друга "зависи как ще движи нещата". Притеснителното според Темелков е, че новата частна борса (Българска енергийна търговска платформа) е на лице (юридическо - бел. авт.), а не на търговци.

Появата на частната "Българска енергийна търговска платформа" кара много експерти да се насочват и към апетити на компанията не само в газовия сектор. Те припомнят, че и при създаването на електроенергийната борса имаше идеи за алтернативна, но тогава законът не позволи.

"Безспорно ще има известен дискомфорт, но се надявам появата на нова частна борса да доведе до позитивизъм", смята от своя страна Темелков. Той допълни, че би било "лошо, ако зад заявените намерения се крият други интереси".

3е-news.net