България и още осем държави засилиха усилията си да гарантират, че природният газ ще бъде класифициран като устойчива инвестиция съгласно правилата на Европейския съюз (ЕС) за финансиране, предупреждавайки Брюксел, че последното предложение на Европейската комисия (ЕК) ще се провали. Това става ясно от документ, който агенция Ройтерс е успяла да прегледа.

Така наречената "таксономия" на ЕС е ключов момент от програмата за устойчиво финансиране на блока, тъй като се очаква да насочи милиарди евро към дейности, които ще помогнат на Европа да достигне декарбонизация на икономиката си до 2050 г.

Комисията се надяваше да публикува правилата за свързаните с изменението на климата части от таксономията още през януари, но отложи това за април, припомня Euractiv. Причината бе, че държави и компании възразиха срещу първия проект на правилата, който отказва да приеме вложенията в газовите централи за зелена инвестиция и да им се постави съответно такъв етикет.

Нов проект за предложение показва, че EK сега предлага на някои газови централи да се даде устойчив етикет, но при строги условия. Новото предложение, което все още не е публикувано, обаче се оказва разделящо. Повече от 200 учени, финансови експерти и участници в кампанията призоваха Комисията да се придържа към идеята и да изключи природния газ.

Това, според тях, е от решаващо значение за привеждане в съответствие на таксономията с научно обосновани цели за предотвратяване на катастрофални климатични промени.

Междувременно девет държави: България, Полша, Чехия, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Малта и Румъния, представиха съвместен документ, който се противопоставя на новото предложение. Тази група, плюс Словакия, се противопостави и на първото предложение на Комисията да не се подкрепят проекти на природен газ.

В писмото си Групата на 9-те заяви, че новото предложение игнорира индивидуалните нужди на държавите-членки на ЕС - като много от страните, подписали споразумението, планират да използват газ, за да заменят по-замърсяващите въглища.

Страните са поискали от ЕК да даде на повече газови централи подобен "зелен етикет". "Инвестициите, считани за "устойчиви "днес, не трябва да стават "неустойчиви "за една нощ, защото не са включени в списъка или не отговарят на дефиницията на таксономията", казват от Групата в своето писмо.

ЕК предложи праг на емисии от 100 грама CO2 за всеки произведен киловатчас при газовите централи, за да бъдат тези мощности окачествени с устойчив етикет. Но групата от 9-те страни настоява този праг да бъде разхлабен до "технически осъществимо" ниво.

3e-news.net