Българският енергиен холдинг (БЕХ) може днес да изкупи целия или поне част от дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз". Това предложение направи изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов по БНТ, като припомни, че днес изтича крайният срок, даден на столична топлофикация да плати задължението си от 131 млн. лева.

Според Павлов газовият доставчик е предложил този "пожарен вариант", за да се реши проблемът с натрупаните задължения на "Топлофикация София" за природен газ. Той припомни, че през декември миналата година дългът на дружеството беше редуциран с над 55 млн. лева чрез цесия.

В "Денят започва" изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов отбеляза, че дружеството е внесло 10 млн. лв. през последните дни, като така дългът е спаднал от 131 на 121 млн. лева, но изтъкна, че очаква да се намери решение на въпроса със столичната топлофикация, защото в противен случай са застрашени доставките на газ към всички останали потребители.

"Поведението на Топлофикация София застрашава доставките на газ за страната", коментира Николай Павлов и настоя, че е настъпил моментът за вземане на важни решения, защото системното трупане на подобни дългове създава сериозен риск за всички клиенти на "Булгаргаз".

Той допълни, че "Топлофикация София" е най-големият клиент на "Булгаргаз", има най-голямо потребление на синьо гориво и съответно - най-високи сметки. Другите топлофикации у нас обаче също потребяват количества газ, за които си плащат навреме или със съвсем леки закъснения.

На фона на недостига на синьо гориво в цяла Европа, в хранилището в "Чирен" ще бъде негнетен с 15% повече газ от миналата година, изтъкна директорът на "Булгаргаз".

Според него проблемите с доставките към стария континент се дължат на неправилно планиране и на конкурентния пазар в Азия, където газа се купува на по-високи цени. Според Николай Павлов, въпреки поскъпването на синьото гориво у нас, цената му е по-добра от цените в повечето европейски страни.