Половината от българските индустриални компании, участвали в проучване на Асоциацията по роботика и автоматизация (ПАРА), споделят, че пандемията е повлияла негативно на плановете им за инвестиции в автоматизация. В това число са 41 на сто с отговор "забави ги" и 9 на сто - "отложи ги". Половината от автомобилните компании попадат в този брой, посочват авторите на проучването.

За 38 на сто от компаниите пандемията не е оказала негативно влияние, дори напротив - 19 на сто от тях споделят, че е ускорила процесите. Към тях спадат представители на химическата индустрия, датчици за умен дом, производители на микроелектроника.

Проучването на ПАРА, представено от Българската стопанска камара, обхваща 32 компании от производство на автомобилни компоненти, мебелна, електроника, машиностроене и др. - с 20 по-малко от миналогодишното.

Организаторите на проучването подчертават, че то не е представително и изтъкват, че във включилите се в анкетата компании работят малко под 15 хиляди служители.

Бизнесът гледа напред

44% от запитаните в анкетата на ПАРА споделят, че обмислят да внедрят софтуерна и дискретна автоматизация. Като индустрии, това са производство на автомобилни компоненти, на козметика, машиностроене, производство на бяла техника, автоматизация и енергийна ефективност.

Каква автоматизация

22 процента от запитаните споделят, че биха внедрили главно дискретна автоматизация: това са компании от мебелна, хранително-вкусова промишленост (ХВП) и производство на игрално- и казино оборудване. Една трета от компаниите, които обмислят софтуерна автоматизация, са с профил екструзия на алуминиеви профили, мебелна индустрия, млекопреработвателна промишленост.

Каква дейност да се автоматизира

Контрол на качеството и автоматизация на административните дейности - това са следващите процеси, планирани от компаниите за автоматизация. Назад остават опаковъчната дейност, логистиката и процесите по развойна дейност. Най-слабо засегнати са маркетингът и продажбите, както и процесите по сметосъбиране.

Диаграма: PARA

Коронавирусът променя бюджетите за автоматизация

Съществена разлика се наблюдава между разпределението на бюджетите за автоматизация в следващите три години.

От отговорите на компаниите се разбира, че:

- с 5.5% се увеличава броят на компаниите, които биха инвестирали до 100 хиляди лева в автоматизация.

- процентите остават сравнително близки спрямо миналото проучване, при което 17.3% са заделили между 100 000 и 300 000 лева. През тази година 15.6% са планирали непроменен бюджет за следващите три години.

Правейки сравнение между данните от миналата и тази година, бюджетите за автоматизация са под 500 хил. лева за 44,3% през 2019 г. спрямо 50% за 2020 година.

Бюджети над 500 хиляди лева са заделили 40.4% от компаниите през 2019 г. и 34% за 2020 г.

С 3% повече са фирмите, които нямат заделен бюджет за автоматизация.

Какви роботи биха помагали в производството?

В проучването на асоциацията по роботика се включва нов въпрос свързан с видове роботи, които бизнесът смята, че ще му помогнат. Данните показват, че 56.3% или 18 компании смятат, че роботи за монтаж на компоненти са от ключово значение за тяхното производство. На следващо място идват роботите за инспекция - такива са са отбелязали 14 компании. На трето място остават роботите за зареждане и пълнеж с 40.6%.

Водещ мотив за инвестиция в роботизирани системи е качество, оптимизация на разходи и липсата на работна ръка.

Графика: PARA

Повишаване на качеството и оптимизацията на разходи - тези два мотива присъстват в резултатите с по 19 отговора. При 52 компании, отговорили на анкетата през изминалата година, 13 посочват повишаване на качеството. 17 компании тази година спрямо 15 в миналото изследване избират увеличаване на производството за основен мотив.

Броят на компаниите, избрали липсата на работна ръка като основен мотив за автоматизация се увеличава спрямо компаниите, дали такъв отговор през изминалата година: шест компании през 2019 г. срещу 14 компании през 2020 г. Близо 44% от компаниите в проучването изпитват недостиг на работа ръка.

Автомобилната индустрия - главен потребител на индустриални роботи

От ПАРА споделят, че в тяхното проучване 219 робота са представени в анкетата. От тях 17 са на образователна институция и не са използвани в производствения процес. Във връзка с това 202 индустриални робота са представени финално в анкетата, като 46% от тях (92 на брой) се използват в четири завода за автомобилни компоненти.

Средно по един робот на 45,85 служители помага в четири фабрики за автомобилни компоненти. Останалите 54% от броя роботи се използват в машиностроенето, ХВП, автоматизация и електродомакинска техника. От тях средно 1 робот помага на 70,66 служители в компанията.

От ПАРА споделят, че по време на "Robotics Strategy Forum 2020" този четвъртък, в сградата на Инкубатор на софийския технологичен парк над 15 изложители ще представят свои индустриални, сервизни и образователни роботи.